Kan Heatime benyttes i flere bygninger?

Ja. Signalene går gjennom tre- og betongvegger og kan dermed også fange opp signaler fra transpondere som er plassert på dyr i andre fjøs, så lenge det er innenfor dekningsområdet. Metallplater og flere betongvegger etter hverandre vil kunne hindre signalene.