Hvor stort dekningsområde har antenna?

Antenna dekker 200 x 500 meter så fremt det ikke er vesentlige hindringer i området.