Kan anlegget holdes i drift ved hjelp av batterier?

Dersom normal strømtilførsel ikke er tilgjengelig kan anlegget kjøres på 2 x 12 V batterier. Ekstrautstyr for tilkopling kan bestilles hos Geno. Dette er et godt alternativ på kvigebeiter og ved seterdrift.