Hvorfor er det lurt å dele besetningen inn i grupper i SenseHub?

Dyr med ulikt aktivitetsnivå må også ha ulikt nivå for varsel av brunst. Kviger, mjølkeku og ammeku plasseres i ulike grupper, og det settes ulik brunstalarm for disse gruppene.