Djuret finns inte i listan vid beställning av ersättningsmärke, varför?

2020-05-29

Det kan finnas flera olika anledningar till varför ett djur inte finns med på listan för dina nötkreatur vid beställning av ersättningsmärke, kontrollera bland de anledningar nedanför och kontakta sedan Jordbruksverket för att rätta felet innan du provar igen.

  • Kalv som tappat märke: har troligtvis ännu inte blivit inrapporterad till CDB – Kontakta Jordbruksverket.
  • Lamm som tappat öronmärke eller som ska ha kompletteringsmärke: Lammet har inte blivit inrapporterat till Jordbruksverket eller så har originalbricka aldrig tagits ut för detta djur, ta då ut originalmärke istället för ersättningsmärke.
  • Djur på slakteri: djuret har troligtvis redan blivit utrapporterad från CDB – Kontakta Jordbruksverket för att få in djuret tillfälligt för att kunna beställa ersättningsmärke.
  • Djur på bete: djuret är troligen skriven hemma på gården och ute på bete – Kontakta Jordbruksverket för att få djuret skrivet på endast ett SE-nummer.
  • Djur som är såld/köpt: djuret är troligen skriven på två SE-nummer (säljaren och köparen). Säljaren måste rapportera ut djuret från sitt SE-nummer och den nya ägaren måste rapportera in djuret på det nya SE-numret innan ersättningsmärke kan beställas. Säljaren kan  inte ta ut ersättningsmärke när djuret har blivit utrapporterat.