Hvor stort dekningsområde har SenseHub-controlleren?

SenseHub-controllerens antenne dekker 200 x 500 meter så fremt det ikke er vesentlige hindringer i veien. Snakk med Genos selgere om hvordan SenseHub vil passe i ditt fjøs.