Behöver SenseHub internetanslutning?

Ja, SenseHub måste ha internetanslutning för att fungera.

All data lagras i SenseHub-styrenheten. För att få larm i realtid måste därför styrenheten ha en konstant internetanslutning. Dessutom säkerhetskopieras systemet automatiskt via internet.