Slik bruker du SenseHub-appen (pdf A4)

SenseHubs transponder registrerer dyrets aktivitet, drøvtygging og helse. Disse dataene omdannes til lett forståelige rapporter og grafer som du leser av i en app på telefon, nettbrett eller pc. Systemet er avansert, men svært enkelt å bruke! Her ser du hvordan du sjekker besetningas brunst- og helsestatus på mobilen.