SenseHub: Forbedringer i versjon 4.3 (pdf)

SenseHub versjon 4.3 ble lansert i juli 2020. Her får du oversikt over de viktigste forbedringene.