Sats på kvigene, dine mest verdifulle dyr! (pdf A4)

Kvigene er i gjennomsnitt de avlsmessig beste dyra i besetninga di. Derfor er også kvigene de viktigste å få inseminert. I denne brosjyren finner du blant annet regneeksempler som viser at SenseHub er ei investering du tjener inn igjen raskt.