SenseHub: Bruksanvisning for påsetting av øretransponderen

Denne bruksanvisninga viser deg hvor SenseHubs øretransponder skal plasseres, og hvordan du skal sette den i. Riktig påsetting er avgjørende for at transponderen skal sitte godt i øret, og betyr også mye for dyrevelferden.