Tilslagsprosenten stiger med «kårkaill nummer to»

2. mars 2021

Med rundt 130 Simmental-dyr som skal insemineres, fikk Frode Størseth etter hvert nok av å bruke mye tid på å se etter brunsttegn. Nå har han investert i aktivitetsmåling og kan bruke tida si til annet og mer produktivt arbeid. Samtidig skyter tilslagsprosenten i været.

Frode Størseths Simmental-besetning er Aktiv avlsbesetning på femte året, og Størseth selger livdyr i tillegg til at han rekrutterer en del sjøl til egen flokk. Alle kyr og kviger insemineres, og okse brukes ikke. Etter bare tre måneder med aktivitetsmåling ser Meråker-byggen allerede både gode resultater og stor praktisk nytte av aktivitetsmåleren SenseHub, som han kaller «kårkaill nummer to».

– Jeg ble til slutt mektig lei av å traske rundt i fjøset for å avdekke brunst. Man skal da ha et familieliv også, og døgnet har bare 24 timer. Jeg gikk også glipp av en del brunster, og det ville jeg gjøre noe med, så da ble SenseHub løsningen.

Foto: Frode Størseth, tilslagsprosenten stiger
På mobilen får Frode Størseth ikke bare varsel om at kua er i brunst; SenseHub har også nedtelling til optimalt insemineringstidspunkt. Foto: Knut Lundemo

Finner beste tidspunkt for inseminering

Størseth har tatt eierinsemineringskurs for å ha muligheten til å inseminere akkurat når brunsten er på topp. Denne fleksibiliteten, kombinert med en aktivitetsmåler som viser optimalt insemineringstidspunkt, har gitt resultater.

– Jeg har eksempelvis hatt veldig bra tilslag på kvigene som er blitt inseminert etter at jeg begynte å bruke SenseHub. Hele 17 av 20 ble drektige etter én inseminering, og det er jeg svært fornøyd med.

Enklere å planlegge årshjulet

Etter å ha vurdert flere aktivitetsmåler-alternativer, falt Størseths valg på SenseHub, og i første omgang har han kjøpt halstransponder til 85 dyr. Han innrømmer at han var noe skeptisk til aktivitetsmåling, men skepsisen er snudd til entusiasme nå som han ser gode resultater på flere områder. For med aktivitetsmåling har han også oppnådd mer konsentrert kalving.

– Ammeku-årshjulet vil jeg ha på stell, og jeg planlegger de to kalvingsperiodene så nøyaktig som mulig. I kalvinga må jeg uansett være i fjøset omtrent døgnet rundt, så jo flere som kalver da, jo bedre.

Foto: Tilslagsprosenten stiger hos Frode Størseth
På Hegnes gård er det konsentrert kalving i to puljer. Foto: Knut Lundemo

Hos Frode Størseth kalver ei pulje om høsten, i mellomjula starter insemineringa av høstpuljen og så har vårpuljen kalving i januar og februar. Med over 80 vinterfôra sau på gården, kolliderer lamminga i april med inseminering av kyrne som kalver på etterjulsvinteren. Men i år ser ikke bonden mørkt på denne perioden.

– Nå gleder jeg meg faktisk til vårens lamming, for jeg vet at SenseHub overvåker brunsten mens jeg tar imot lamma. Nå har jeg full kontroll på det som skjer i begge fjøs, og det blir lettvint å ta turen til kufjøset når insemineringstidspunktet er inne.

Foto: Frode Størseth, tilslagsprosenten stiger
Transponderen på halsen registrerer dyrets aktivitet og drøvtygging. Disse dataene går videre til en controller montert i fjøset, som omdanner informasjonen til rapporter og grafer som Frode Størseth leser av på mobil eller pc. Foto: Knut Lundemo

– Et uvurderlig hjelpemiddel

Etter å ha blitt aktivitetsmålingsbruker, har Størseth lagt merke til at mye brunstaktivitet foregår om natta.

– Det må jeg si var veldig overraskende. SenseHub forteller meg at brunst er i gang, men likevel ser jeg lite til det når jeg er i fjøset på dagtid, for da er dyra mest opptatt av maten og viser få brunsttegn. Så at aktivitetsmåleren beviser at brunsten er der, og teller ned til optimalt insemineringstidspunkt, det er et uvurderlig hjelpemiddel, også for å få seg det nødvendige antall timer søvn.

Enklere dokumentasjon

Med stor Simmental-besetning og sau i tillegg, er det mange hendelser som skal dokumenteres i ulike registre. Meråkerbyggen setter stor pris på at SenseHub nå samkjøres med Storfekjøttkontrollen. Hendelser som allerede er lagt inn i Storfekjøttkontrollen, også via andre baser, som Genos løsning for inseminering, hentes også opp i SenseHub, slik at man slipper dobbeltregistrering. Størseth synes det har gått svært greit å sette seg inn i bruken av aktivitetsmåleren.

– Etter installering satte jeg meg ned noen kvelder og trykte meg gjennom og gjorde meg kjent med løsningen. Står jeg fast, får jeg god hjelp hos OS ID, og det er viktig. Så mye teknologi som vi må forholde oss til, er det nødvendig å kunne få bistand fort når du står fast.

Foto: Frode Størseth, tilslagsprosenten stiger
Med aktivitetsmåling rett på mobilen har Frode Størseth full kontroll på det som skjer i fjøset, uansett hvor han befinner seg. Foto: Knut Lundemo

Et pluss for dyrevelferden

Med en frisk besetning har Frode Størseth ennå ikke fått mange helsevarsler, så denne SenseHub-funksjonen kjenner han ennå ikke like godt som brunst-funksjonen. Ett helsevarsel har han likevel fått, og dette bekreftet en sykdomsmistanke han allerede hadde.

– SenseHub viste lite drøvtygging hos denne kua, og mistanken min ble stadfesta: Kua hadde betennelse i ei spene. Dermed fikk jeg satt i verk tiltak tidlig. Så også med tanke på dyrevelferd kan aktivitetsmåling ha mye å si, ja, det kan jo til og med avverge nødslakt i enkelte tilfeller.

Letter arbeidshverdagen

Den tidligere aktivitetsmålings-skeptikeren har nå nærmest blitt frelst, og snart skal enda flere dyr på Hegnes gård få SenseHub-halstransponder. Størseth har regna ut at investeringa vil være inntjent allerede i løpet av to-tre år.

– Jeg bruker sjølsagt fortsatt mine timer i fjøset, men nå slipper jeg å fundere konstant på når det riktige tidspunktet for inseminering er. Så jeg må rett og slett si at jeg er mektig imponert over dette aktivitetsmålingsverktøyet, og det letter min arbeidsdag enormt.

Foto: Frode Størseth, tilslagsprosenten stiger
Frode Størseth satser på brukermedvirkning når seminokser fra Oksekatalogen skal velges ut. Foto: Knut Lundemo

Er SenseHub noe for deg?

Vi samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!