Om nye produsentnummer og merking av storfe

13. januar 2019

Er du storfeeier og får nytt produsentnummer på grunn av fylkes- eller kommuneendringer? Dette bør du vite når det gjelder øremerking og bestilling av nye øremerker for kalv. (NB: Gjelder også geit og andre dyreslag der produsentnummeret brukes på øremerkene.)

Fra 1. januar 2019 blir Rindal en del av Trøndelag fylke, Maurset i Hornindal blir en del av Stryn kommune og Hovlandsdalen i Birkenes blir en del av Evje og Hornnes kommune.

Som en følge av dette får alle berørte landbrukseiendommer i disse områdene nye produsentnummer. Gjennomføring av endringene vil bli gjort i Landbruksregisteret natt til 2. januar 2019. Når nye produsentnummer er klare i Landbruksregisteret, vil også Husdyrregisteret oppdateres.

Alle kalver som blir født etter 1. januar 2019 skal få øremerker som er preget med det nye produsentnummeret.

NB: Dette gjelder også geit og andre dyreslag der produsentnummeret brukes på øremerkene.

For storfeprodusenter innebærer dette:

Merking av dyra:

  • Alle kalver som blir født etter 1. januar 2019 skal få øremerker som er preget med det nye produsentnummeret.
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før overgangen, skal ikke få nye merker som følge av nytt produsentnummer.
  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes.
  • Ubrukte merker som ble bestilt på produsentnummer før endring av fylke eller kommune, skal destrueres når du har fått merket de dyra som skal ha disse.
  • Dersom du ikke er à jour med å merke dyra i besetninga innen overgangsdatoen, må du huske å merke dem med merker som var gyldige da hendelsen skjedde (dyret ble født).

Merkebestilling:

Ikke bestill flere storfemerker enn det er behov for i 2018. Merkene du trenger i 2019, venter du til over nyttår med å bestille.

Det er en regel i dag om at du bare kan bestille storfemerker til et års forbruk. Når du bestiller nye merker etter endringa, telles ikke de ubrukte merkene på det gamle produsentnummeret i Merkeregisteret som grunnlag for maks antall merker. Du får derfor bestille nok nye merker til et års forbruk uten at de gamle merkene setter begrensning.

Rapportering til Husdyrregisteret:

Det er viktig at storfeprodusenter er à jour med rapporteringer av husdyrhendelser før 1. januar 2019.

Mer informasjon kommer

Berørte produsenter vil få informasjon fra Produsentregisteret  med informasjon om omlegginga, og hva det nye produsentnummeret vil bli. Nytt produsentnummer skal etter omlegginga brukes som brukeridentitet ved pålogging, med samme passord som tidligere. Følg ellers med på informasjon som vil komme fra Mattilsynet og Produsentregisteret.