SenseHub forenkler arbeidshverdagen

17. august 2021

Martin Snemyr er deleier i ei mjølkesamdrift, og har i tillegg ammekyr. Broren hans har også ei ammekubesetning, og de to deler flere beiter. Arbeidshverdagen består av mye lokasjons-logistikk, med andre ord. Med SenseHub sparer Snemyr mye tid og oppnår svært gode insemineringsresultater.

Martin Snemyr er medeier i ei mjølkesamdrift med kvote på 500 tonn og han har i tillegg 17 ammekyr på eget bruk, hovedsakelig Charolais og Aberdeen Angus. I tillegg har Snemyrs bror en besetning på noen og tjue ammekyr. Brødrene bruker ett felles SenseHub-system på alle dyra i begge ammekubesetningene, og i tillegg har også noen av NRF-kvigene aktivitetsmåler. Dette har forenkla arbeidshverdagen deres betraktelig.

Inseminerer alle

Martin Snemyr benytter seg kun av semin, både på NRF-dyra og ammekyrne. Ved hjelp av SenseHub fanges brunstene så godt opp at han får inseminert absolutt alle kviger og kyr. I ammekubesetninga brukes det hovedsakelig kjønnsseparert sæd for å få flest mulig oksekalver.

Hægeland-bonden oppsummerer kort og konsist erfaringene sine som SenseHub-bruker slik:

– Dette synes jeg går bare godt!

Foto thumbnail: SenseHub-bruker Martin Snemyr og Genos Inger Husveg Lassen
Martin Snemyr og Genos SenseHub-salgskonsulent i sørvest, Inger Husveg Lassen.

Ett SenseHub-anlegg, flere driftsbygninger og beiter

Martin Snemyr har kun ett SenseHub-anlegg, men dyra er spredt på flere lokasjoner. Fra anleggets hoved-controller i fjøs 1, er det VPN-tilkobling til fjøs 2, der det er montert ei antenne som fanger opp signalene fra transponderne på dyra i dette fjøset. Slik kan samme anlegg brukes i begge fjøs, sjøl om bygningene ligger et stykke unna hverandre. I hovedfjøset har anlegget internett-tilkobling via bredbånd, mens i det andre fjøset er systemet kobla til nettet via en mobil router.

Snemyr-brødrene bruker å samle dyra med aktivitetsmåler på to beiter. Når et nytt beiteområde skal benyttes, flyttes SenseHub-controlleren også.

Her kan du lese mer om hvordan et SenseHub-anlegg er bygd opp og fungerer.

Martin Snemyr bruker aktivitetsmåleren på noen av sine NRF-kviger, og på alle ammekyrne.

Sparer mye tid og avdekker flere brunster

Med dyr spredt på flere beiter kan visuell avdekking av brunst være tidkrevende. Snemyr er derfor svært godt fornøyd med å få brunstvarslene fra SenseHub rett på mobilen, uansett hvor han befinner seg. På den måten blir inseminering gjort til ønsket tid, og tida som Snemyr normalt ville brukt på brunstkontroll, kan nå brukes til mer produktivt arbeid.

I tillegg gjør SenseHub det lettere å fastslå om insemineringene har vært vellykkede eller ei. Denne sommeren sendte Snemyr for eksempel ut et par NRF-dyr som han antok – men ikke visste – var drektige. Etter som dagene ute på beite gikk, og ingen brunstvarsler kom for de aktuelle dyra, kunne han slå fast at insemineringene hadde gått som de skulle.

Foto: SenseHub-bruker Martin Snemyr og Genos Kristin Malonæs
Martin Snemyr deler SenseHub-erfaringer med Genos administrerende direktør Kristin Malonæs.

Fornøyd med øretransponderne

Martin Snemyr har valgt å bruke SenseHubs øretranspondere på sine dyr, noe han er svært godt fornøyd med:

– Jeg er imponert over hvor godt øretransponderne sitter, ikke minst med tanke på at dyra går inn og ut av fanghekk hele vinteren. Og når et dyr skal til slakt, er det lett å ta av transponderen, sette den på et nytt dyr og legge til et nytt dyr på den aktuelle transponderen.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.


Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!