Bestill øremerker til sau senest 20. januar og få 20% rabatt!

10. januar 2022

I tillegg til rabatten fra OS ID får du pristilskudd/støtte fra slakteriet ditt ved kjøp av elektroniske øremerker. Slik får du en skikkelig god pris på norske øremerker av høy kvalitet!

Finner du ut etter fostertellinga at du trenger flere merker, bestiller du bare flere – du får samme rabatt som på den opprinnelige bestillinga di, helt fram til 30. juni.

Øremerkene bestiller du i nettbutikken vår, og denne filmen viser deg hvordan.

Rabattfrister

Du får rabatt både på offisielle merker til sau, tenger, nåler og merkepenner.

Pristilskudd/støtte fra slakteriet

Slakteriene gir kr 12,- i pristilskudd/støtte for kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23.

NB: Fatland har en egen modell for kompensasjon for det elektroniske øremerket, og kompensasjonen utgjør rundt kr 12,- per merke. Kontakt Fatland om du har spørsmål.

NB: Husk å bestille returmerker samtidig

Retur-, øko- og slakterimerker bestiller du direkte fra OS ID, i nettbutikken, og vi sender deg både merker og faktura.

Det er lurt å bestille returmerker samtidig som du bestiller de vanlige øremerkene dine. Da er du sikker på at du har merkene klare til neste slaktesesong, og i tillegg sparer du porto. Sørg for at du bestiller nok returmerker, merkene kan du bruke neste år om du skulle kjøpe litt for mange.

NB: Prima Jæren distribuerer fortsatt retur-, øko- og slakterimerker selv. Er du produsent hos dem, kontakter du slakteriet om slike merker.

Foto thumbnail: Combi Signal høst 2020
Returmerker brukes til tilleggsmerking av småfe, slik at det blir enklere for slakteriet å sortere dyra.

Mer om kampanjen

Du finner mer info om sauemerkekampanjen her, blant annet om priser, leveringstid og samarbeid med norske slakterier.