Mange produsenter vil fra 1. januar 2020 få nytt produsentnummer, og alle storfeprodusenter vil få dyreholds-ID

4. september 2019

1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Høsten 2019 vil i tillegg alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes på storfemerkene sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Nytt produsentnummer som følge av kommune- og fylkesregulering

1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsentene i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Det vil fortløpende bli sendt ut og publisert mer informasjon om dette. Det er viktig at du oppdaterer kontaktopplysningene dine hos Landbrukets Dataflyt (tidligere Produsentregisteret), slik at de er sikre på at informasjonen når fram til deg.

Etter årsskiftet skal du bruke nytt produsentnummer for å logge på hos landbrukets aktører.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med Landbrukets Dataflyt: post@landbruketsdataflyt.no eller telefon 22 05 47 30

Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017.

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020

Midt i november 2019 vil alle storfeprodusenter bli tildelt et nummer (dyreholds-ID) fra Mattilsynet. Dette nummeret skal fra 2020 benyttes på øremerkene på storfe sammen med individnummer som produsenten velger selv.

Kalver født fra og med 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med det nye nummeret.

Storfeprodusenter som har småfe fra før, vil få den samme dyreholds-ID-en til storfe.

Mattilsynet vil i god tid før årsskiftet informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID du er tildelt.

Les mer hos Mattilsynet

NB1: Bestill kun det antallet øremerker til storfe som du antar at du vil få bruk for i 2019.

NB2: Storfemerker med dyreholds-ID vil være tilgjengelig i løpet av høsten 2019 – mer informasjon om dette kommer fra oss i OS ID.

Verdt å vite om merking av storfe i 2019 og 2020

  • Foreløpig må du bestille kun det antallet øremerker til storfe som du antar at du vil få bruk for i 2019
  • Øremerker med dyreholds-ID vil være tilgjengelig fra høsten 2019
  • Alle kalver født fra og med 1. januar 2020 skal merkes med nye øremerker
  • Dersom du ikke er à jour med å merke dyrene innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født
  • Når alle kalver født før 1. januar 2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer
  • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020, skal ikke ha nye øremerker
  • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes
  • Husk å forsikre deg om at du er à jour med både merking og registrering

Spørsmål om regelverket for merking av dyr?

Kontakt Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00