Vil ha flere aktivitetsmålere inn i norske fjøs

3. juli 2019

Nå samarbeider OS ID og Geno om aktivitetsmåleren SenseHub (nyeste generasjon av Heatime). Ambisjonen er flere aktivitetsmålere inn i norske fjøs.

Både Geno og OS ID har bred erfaring fra flere tiårs godt samarbeid med norske husdyreiere. De to selskapene, med hver sin spisskompetanse, går nå altså sammen om å tilby aktivitetsmåling.

Målet er at flere skal få øynene opp for de fordelene som aktivitetsmåling gir. For ikke bare effektiviserer aktivitetsmåling bondens drift. Det gir også muligheten til større avlsframgang og forbedring av den norske storfepopulasjonen som helhet.

Foto: Nytt og nyttig aktivitetsmåling samarbeid med Geno
Anne Dieset og Ludvig Fjeld på Deset i Åmot syntes de brukte uforholdsmessig mye tid på å se etter brunstsignaler hos sine Hereford-kyr. Uten aktivitetsmåling ble 15 dyr inseminert i året; med SenseHub får de nå brunstvarsel i systemets app og har oppnådd inseminering av 65 av 70 mordyr.

 

 

Tett oppfølging av kundene

Geno har fram til nå vært norsk forhandler av systemet SenseHub (tidligere Heatime). SenseHub produseres av en aktør i samme konsern som OS ID, og fra 1. juli er OS ID leverandør av SenseHub i hele Norden. I Norge er Geno OS IDs forhandler og samarbeidspartner. Både Geno og OS ID selger løsningen, mens OS ID står for teknisk brukerstøtte, generell support, logistikk og markedsføring.

Å ha OS ID med på SenseHub-laget er en styrke, mener markedssjef i Geno, Hans Storlien:

– Ikke bare vil kundene våre nå få direkte tilgang til ny og ledende teknologi innen aktivitetsmåling. Med OS ID har vi også en profesjonell og erfaren organisasjon i ryggen, med et eget team dedikert til SenseHub. Sammen kan vi følge opp SenseHub-kundene tett, både før og etter salg, og blant annet gi gode råd om hvordan de kan dra enda bedre nytte av systemet de har kjøpt.

Kortere leveringstid

Support-teamet har base på OS IDs hovedanlegg i Nord-Østerdalen, der også lageret nå er lokalisert.

– Slik får vi adskillig kortere leveringstid, både på nye anlegg og reservedeler til de eksisterende anleggene, sier Vegard Urset, OS IDs nytilsatte sjef for aktivitetsmåling.

Foto: Nytt og nyttig aktivitetsmåling samarbeid med Geno
Vegard Urset (f.v.) i OS ID og Hans Storlien i Geno samarbeider nå om å tilby aktivitetsmåleren SenseHub til norske storfeeiere. Foto: Jan Arve Kristiansen, Geno

Avlsmessig framgang

SenseHub-systemet er den nye generasjonen av Heatime og samler inn og leverer data om blant annet brunst, helse og fôring via en transponder på dyrets hals eller øre. At SenseHub gjør det enkelt å overvåke brunst, er en stor fordel for alle aktører i verdikjeden for storfe, forteller Hans Storlien:

– Mange av de høyest ytende mjølkekyrne bruker ressursene sine på å produsere mjølk, og har svakere brunsttegn. Dette har vært en årsak til mange utrangeringer av toppkyr. Med SenseHub vil bonden fange opp at disse stillebrunstkyrne er i brunst, og flere kyr blir inseminert til rett tid. Bruk av SenseHub vil gi stor datafangst, som i neste omgang vil gi et godt grunnlag for avlsarbeid på fruktbarhet og helse.

Foto: Nytt og nyttig aktivitetsmåling samarbeid med Geno
SenseHub-appen har brukervennlige, enkle rapporter og grafer som blant annet viser når hver enkelt ku er i brunst. Slik vet du nøyaktig når det er tid for inseminering.

Bedre dyrevelferd

Med SenseHubs kontinuerlige overvåking av besetningens helsetilstand kan husdyreieren fange opp problemer på et tidlig stadium. Slik blir det mulig å sette i verk forebyggende tiltak før sykdom oppstår, påpeker Vegard Urset:

– Tidlig forebygging gir en friskere storfepopulasjon, bedre dyrevelferd, økt produksjon og økt lønnsomhet.

SenseHub-systemet samler inn, behandler og leverer data om storfe via en transponder på dyrets hals eller øre. Disse dataene er nyttige for flere enn husdyreieren; de utgjør samlet en enorm mengde informasjon som kan brukes i alt fra avlsforskning til utvikling av mer bærekraftige løsninger for matproduksjon. Med korrekte data levert i sanntid kan husdyreieren ikke bare avdekke problemer tidlig, men også oppdage uutnyttet potensial i besetningen. Datadrevet beslutningsstøtte gjør det enklere for bonden å ta gode valg knyttet til drifta, slik at han kan få mer ut av flokken sin og tida si.

Samtidig legger Vegard Urset vekt på flere SenseHub-anlegg i norske fjøs vil ha positiv betydning også i en større sammenheng:

Det store perspektivet

– Aktivitetsmåling kan også spille en betydelig rolle i det store globale perspektivet. Det handler om at en stadig økende befolkning vil ha behov for større mengder sunn, trygg mat produsert på en dyrevennlig og bærekraftig måte.

Vil du bli kontaktet om SenseHub?

SenseHub leveres i pakker som inkluderer forskjellige funksjoner og bruksområder. For at vi sammen skal finne ut hvilken pakke som er den riktige for deg og din drift, vil vi gjerne snakke med deg.

Når du har fylt ut skjemaet under, blir du om ikke lenge kontaktet av Genos kunnskapsrike salgsteam. Vi ser fram til å høre fra deg!

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!