Viktig info til storfebønder i Trøndelag

12. januar 2019

Trønderske storfeprodusenter må inntil videre bruke ikke-elektroniske merker i begge ørene på dyret.

Som kjent fikk Trøndelag nytt fylkesnummer etter fylkessammenslåinga 1. januar, og du har dermed fått nytt produsentnummer.

Det viser seg imidlertid at det ikke er mulig å levere RFID-merker (elektroniske øremerker) med de nye produsentnumrene, på grunn av tekniske begrensninger i forhold til ISO-standarden.

Fram til bransjen sammen med Mattilsynet finner en løsning på problemet, må trønderske storfeprodusenter bruke ikke-elektroniske merker i begge ørene på dyret.

NB: Er du avhengig av RFID-merker til nyfødte kalver på grunn av fôringsautomat, kontakt oss i OS ID.