Full kontroll og gode resultater med nyeste generasjon aktivitetsmåler

9. mars 2021

For ett år siden ble Aberdeen Angus-bonde Halvor Midtsundstad SenseHub-bruker etter å ha benyttet forgjengeren Heatime til aktivitetsmåling i flere år. Målet er at SenseHub skal bidra til flere inseminerte kyr og økt tilslag. Resultatene har ikke latt vente på seg.

Halvor Midtsundstad var for så vidt greit fornøyd med Heatime-systemet sitt. Nå ser han imidlertid at SenseHub gir drifta en ny dimensjon og gode resultater.

– Jeg vil si at SenseHub har ført til en dramatisk forbedring. Med SenseHub avdekker jeg flere brunster enn med Heatime, og varslinga er mer nøyaktig. Jeg kan nok også ha blitt litt bedre til å avdekke brunster ved observasjon, men med SenseHub treffer jeg mye bedre på tidspunkt.

Ikke bare har Midtsundstad fått inseminert flere dyr, også tilslaget har bedra seg betydelig. Særlig har han lykkes med å avdekke brunst hos dyr som viser få brunsttegn, og dette har bidratt til å øke andelen inseminerte dyr.

Foto: Halvor Midtsundstad oppnår gode resultater med SenseHub
Ei av Solgløtt Økoangus’ kyr ute på beite med SenseHub øretrasponder. Halvor Midtsundstad synes det er praktisk å ha transponder på dyret hele året uten å måtte ta av og på halsbånd og regulere stramhet etter halsen. Foto: Ragnhild Kjeldsen

Nøyaktig avdekking av brunst en forutsetning

Med sine 30 Angus-kyr ønsker økobonden fra Våler å beholde dagens størrelse på besetninga, og øke kvaliteten på de dyra han har. Målet er å utvikle seg for å bli bedre, ikke for å bli større. Å matche hver enkelt ku med riktig okse er en forutsetning for å få til dette, og derfor er nøyaktig avdekking av brunst nødvendig.

– Alt henger jo sammen med alt. Å lykkes med inseminering er så viktig for å optimalisere mange sider av kjøttfedrifta, så et godt verktøy for aktivitetsmåling gir svært god drahjelp, sier Midtsundstad og fortsetter: – Storfekjøttkontrollen har et ypperlig system for å matche kua med riktig okse, men dette hjelpemidlet er jo til ingen nytte dersom jeg ikke finner brunstene. Det gjør jeg med SenseHub.

Enda mer konsentrert kalving

I flere år har Halvor Midtsundstad jobba for å få flest mulig kalvinger konsentrert til januar og februar, men han har tidligere ikke vært helt fornøyd med resultatene sine på dette området. Med SenseHub har dette endret seg.

– Den første SenseHub-sesongen har vært svært positiv; nå er vi midt i februar, og jeg har allerede gjort unna tre fjerdedeler av kalvingene. Så jeg vil si jeg er på god vei til å oppnå en så konsentrert kalving som jeg ønsker.

Foto: Halvor Midtsundstad oppnår god eresultater med SenseHub
Kalv 407 er resultat av en av fjorårets insemineringer. Denne er aktuell for Staur, som avkom etter 74061 Jens av Grani. Etter mange vellykkede insemineringer er flere av Solgløtt Økoangus’ 2021-kalver gode Staur-kandidater. Foto: Nora Midtsundstad 

Sparer tid med kobling mot Storfekjøttkontrollen

Rundt årsskiftet kom en produktforbedring mange SenseHub-brukende ammekuprodusenter har sett fram til, nemlig samkjøringa med Storfekjøttkontrollen. Hos nye SenseHub-brukere ligger alle dyra registrert i SenseHub ved oppstart, mens OS ID bistår eksisterende brukere med koblinga.

Når Midtsundstad nå registrerer kalving, inseminering, drektighetskontroll og utmelding i Storfekjøttkontrollen, blir disse hendelsene automatisk lagt til i SenseHub.

– Koblinga mot Storfekjøttkontrollen er jeg svært fornøyd med. For meg, som ikke bruker mer tid foran pc-en enn nødvendig, er det et stort framskritt å slippe å legge inn de samme opplysningene i to forskjellige løsninger.

Foto: Halvor Midtsundstad oppnår gode resultater med SenseHub
Foto: Ragnhild Kjeldsen

Stoler på SenseHubs helsefunksjon

Ettersom dyra i Halvor Midtsundstads besetning normalt holder seg svært friske, har han ennå ikke fått utforsket helsefunksjonen i SenseHub. Han ser likevel en tydelig forskjell fra Heatime, som ofte sendte helsevarsel uten at dyra faktisk var syke.

– Med Heatime kunne jeg få helsealarm om ei ku bare sov litt lenger enn vanlig. Det ble så mange helsevarsler av det, at jeg etter hvert ikke brydde meg om å sjekke alarmene. Det kunne jo slått veldig uheldig ut om ei ku faktisk hadde blitt syk. Til dags dato har jeg ikke fått et eneste helsevarsel via SenseHub, så den dagen jeg eventuelt får det, er jeg i hvert fall sikker på at alarmen er reell og at kua må sjekkes.

Videre forteller han at han har brukt litt tid på å forstå kalvingsfunksjonen i SenseHub.

– Jeg har nok trodd at denne funksjonen skulle varsle kalving, men jeg har forstått nå at den varsler om eventuelle problemer hos kua etter kalving. Jeg fikk også utslag for brunst hos tre kyr rett etter at de hadde kalva, og i ettertid ser jeg at det skyldtes uvanlig aktivitet, som SenseHuba-algoritmene tolka som brunst.

Mengdetrening gjorde susen

Selve brukergrensesnittet, altså hvordan SenseHub «ser ut» og oppleves på pc og mobil, er Midtsundstad godt fornøyd med. Han har imidlertid brukt noe tid på å gjøre seg kjent med verktøyet.

– Under insemineringsperioden i fjor vår fikk jeg jo en god del mengdetrening, som gjør at jeg nå kan bevege meg mer effektivt mellom de grafene og rapportene jeg er interessert i. Jeg vet hva jeg skal se etter og hvor jeg skal finne det. Jeg er ikke særlig opptatt av teknologien for teknologiens skyld, men ettersom jeg bruker verktøyet til noe virkelig nyttig, og etter hvert har fått en del øvelse i å bruke det, synes jeg SenseHub er lett å bruke også for en som er mest opptatt av nytteverdien.

Foto: Halvor Midtsundstad resultater Foto av Nora Midtsundstad
Vilma av Solgløtt, ei av mange kalver født i januar 2021 etter vellykket inseminering. Foto: Nora Midtsundstad

Full kontroll – også til fjells

Som ihuga friluftsmann håpet Midtsundstad at SenseHub ville gi ham muligheten til å ta seg fjellturer uten å måtte bekymre seg for å gå glipp av brunster eller andre hendelser. Nå ser han at systemet virkelig utgjør en forskjell også for frihetsfølelsen.

– I fjor vår var jeg på randonee-tur i Jotunheimen og hadde samtidig full kontroll på det som skjedde i fjøset; jeg fikk instruert både avløser og dyrlege om inseminering der jeg sto på fjellet og switcha mellom SenseHub og avlsplanen i Storfekjøttkontrollen. Nå har jeg absolutt kontroll så lenge jeg har mobildekning.

Foto: Halvor Midtsundstad tar nye steg med aktivitetsmåling
Halvor Midtsundstad. Foto: Ragnhild Kjeldsen

Forventer mye av neste insemnineringsesong

Hjertet til driveren av Solgløtt Økoangus banker naturlig nok litt ekstra for avlsarbeid ettersom salg av livdyr og økologisk kjøttproduksjon utgjør en viktig del av levebrødet. Han er en flittig bruker av Storfekjøttkontrollens avlsprogrammer, fordi han er opptatt av at avkommet skal bli så komplett og sunt som mulig, og samtidig ha topp kjøttkvalitet. Bortsett fra et par kalver som ble unnfanget ved hjelp av gardsokse fordi det viste seg å være noe galt med enkelte innkjøpte semindoser, er alle vinterens kalver resultat av inseminering.

– Med disse gode resultatene har jeg svært høye forventninger til den kommende insemineringssesongen, avslutter Halvor Midtsundstad.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!