Fra 19. november kan du bestille øremerker med dyreholds-ID til storfe

15. november 2019

Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer. Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

Mattilsynet tildeler i løpet av mandag 18. november alle storfeprodusenter en sju-sifret dyreholds-ID. Denne skal benyttes i øremerket til kalver født fra og med 1. januar 2020, i stedet for produsentnummer.

Kalver født til og med 31. desember 2019 skal som før ha øremerker med produsentnummer.

Kalver født fra 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID.

I nettbutikken vår kan du fra tirsdag 19. november bestille både øremerker med produsentnummer og med dyreholds-ID.

Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være mulig å bestille øremerker med produsentnummer for nyfødte kalver. Erstatningsmerker til eldre dyr skal som før ha produsentnummer.

Din dyreholds-ID finner du (fra mandag kveld) ved å logge deg på Mattilsynets skjematjeneste.

Hvis du har småfe, benyttes samme dyreholds-ID også for storfe.

Merking av storfe i 2019 og 2020

 • Kalver født til og med 31. desember 2019 skal ha øremerker med produsentnummer
 • Kalver født fra og med 1. januar 2020 skal ha øremerker med dyreholds-ID

Bestilling av øremerker for storfe

Fra 19. november kan du bestille øremerker for kalver født i 2020 i OS IDs nettbutikk.

Ved bestilling vil du få et valg om du vil bestille til kalver født i 2019 eller i 2020. Trenger du begge deler, bestiller du først det ene og velger deretter «Bestille flere produkter».

Lengre leveringstid

Det er svært mange bønder som har kalving i januar, og vi vil i en periode ha lengre leveringstid enn normalt. Alle merker som bestilles i desember og starten av januar, vil imidlertid være sendt ut i løpet av januar.

Vent med bestilling hvis mulig

Har du kalving fra mars og utover, ber vi om at du venter til februar med å bestille.

Hvordan ser storfemerket med dyreholds-ID ut?

 • Alle offisielle øremerker innledes (som før) med MT NO, som står for Mattilsynet Norge
 • Dyreholds-ID-en for storfe har sju siffer, som dyreholds-ID for småfe
 • Individnummeret innledes med sifferet 0, som står bakerst på samme linje som dyreholds-ID-en
 • De fire siste sifrene i individnummeret velger du selv, og de står i stort format på egen (nederste) linje

Foto: Combi 3000 Stor for storfe, med dyreholds-ID

Verdt å merke seg:

 • Opprinnelsesmerker skal ikke fjernes
 • Alle storfe født fra 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med dyreholds-ID
 • Alle storfe født til og med 31. desember 2019 skal ha øremerker med produsentnummer
 • Dersom du ikke er à jour med å merke dyra innen 1. januar 2020, må du merke med øremerker som var gyldige da dyret ble født
 • Når alle kalver født før 1. januar er merket, destruerer og kaster du ubrukte øremerker med produsentnummer
 • Dyr som er korrekt merket og registrert i Husdyrregisteret før 1. januar 2020 skal ikke ha øremerker med dyreholds-ID
 • Etter 31. desember 2019 kan du ikke lenger bestille øremerker til kalv med produsentnummer

Hvorfor dyreholds-ID for storfe?

Endringene i mange fylker og kommuner fra nyttår 2020 gjør at produsenter i berørte kommuner får nytt produsentnummer. Av tekniske grunner kan ikke disse nye produsentnumrene benyttes i elektroniske øremerker.

Mattilsynet har derfor besluttet at dyreholds-ID skal brukes på øremerker for nyfødt storfe.

Krav til unike nummer

Når Mattilsynet nå har innført dyreholds-ID til bruk på storfemerker, viser det seg at husdyrkontrollen går på tvers av dyreartene sau, geit og storfe. Det betyr at en storfeprodusent ikke kan bestille et øremerke til bruk på storfe som allerede finnes til bruk på sau eller geit.

Slik systemet er nå, må altså produsenter med både storfe og småfe bestille ulike serier for disse artene.

Har du spørsmål om bestilling av øremerker?

Kontakt kundesenteret vårt!