5 smarte tips til lamminga

4. mars 2021

Nå er det ikke lenge til sauefjøsene rundt omkring i landet skal fylles med nytt liv! Her får du 5 nyttige tips som kan gjøre denne travle og trivelige tida litt lettere både for folk og fe.

1. Slik merker du lam

Lam skal merkes med ett ikke-elektronisk og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

Riktig påsetting av øremerkene er skånsomt for lammet og gir mindre risiko for irritasjon og infeksjoner. Når merket settes riktig i øret, sitter det også bedre. Ved plassering for langt ut og/eller lang ned på øret, kan det være fare for at merket rives ut.

Filmen nedenfor viser korrekt øremerking med det elektroniske merket Combi E23 og det ikke-elektroniske merket Combi Mini.

2. Bruk Combi Junior til både elektroniske og ikke-elektroniske merker

Nå kan du bruke samme tang til både Combi 3000 ikke-elektroniske øremerker og CombiE elektroniske øremerker. Lettvint, ikke sant? Bare husk å ut plastinnsatsen i underkjeven på tanga Combi Junior når du skal sette i begge typer øremerker.

Foto: Combi Junior påsettingtang uten plastdel

3. Sjekk at du har riktig nål i tanga

I Combi Junior skal du bruke svart nål, art.nr. 1808.

Produktfoto: Nål til Combi Junior påsettingstang

4. Elektronisk merke i venstre eller høyre øre?

Merkeforskriften sier ingenting om hvilket øre det elektroniske merket skal plasseres i. Mange foretrekker imidlertid det venstre øret, ettersom en del fjøs- og slakteriautomater er innstilt på avlesing av RFID i venstre øre.

Med riktig øremerking bruker slakteriet ditt mindre tid, du får avregninga tidlig, slaktekapasiteten øker og data overføres raskt til Sauekontrollen, Animalia og andre brukere av slaktedata. Kort sagt: Riktig merking er vinn-vinn!

Her forteller Nortura mer om hvorfor riktig merking er avhørende også for slakteriet.

Foto: Digital sauemerkekampanje 2020-2021

5. Nyttig utstyr til lamminga

Her har vi samla en del utstyr det er greit å ha tilgjengelig under og etter lamming. Disse produktene bestiller du enkelt i nettbutikken.