3 tips til riktig påsetting av øremerker for storfe

15. mars 2021

Riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål er avgjørende for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig, så lenge som mulig.

Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvor godt et storfemerke sitter fast i øret. I løpet dyrets levetid utsettes merket for mye slitasje, blant annet fra innredninga i fjøset, busk og kratt og gjerder ute på beite og kontakt med andre dyr.

Derfor er det viktig at du er nøye med påsetting av øremerket. Riktig plassering i øret og bruk av riktig utstyr er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden. Her får du 3 gode tips til påsetting av øremerker for storfe!

1. Plassering i øret

Fordi det elektroniske storfemerket er litt større og tyngre enn det ikke-elektroniske merket, er korrekt plassering i øret ekstra viktig for at merket skal sitte godt fast.

Vi ser at enkelte har en tendens til å plassere merket for langt ut og for langt ned på øret. Da øker risikoen for merketap.

Denne filmen viser deg hvor og hvordan du skal sette i det elektroniske storfemerket:

For det ikke-elektroniske merket gjelder samme plassering som for det elektroniske merket. Senteret i den grå «koppen» skal plasseres mellom de to to ørebruskene; en tredjedel ut fra ørefestet og hodet.

Illustrasjon: Plassering av øremerker for storfe
Merket plasseres mellom de to bruskene i øret; en tredjedel ut fra ørefestet og hodet. Merket settes i øret med ett fast trykk med tanga.

2. Tang: Bruk Combi Junior eller Combi Matic

Combi Junior

Combi Junior brukes til både det elektroniske og det ikke-elektroniske øremerket. Combi Junior gir bedre plass til øret, merket sitter bedre i tanga og du trenger mindre kraft for å sette merket i lås.

NB: Ta ut plastinnsatsen i nederdelen av tanga, både når du skal sette i elektroniske og ikke-elektroniske øremerker.

Foto: Combi Junior påsettingtang uten plastdel
Combi Junior, uten plastinnsats
Combi Matic

Combi Matic, som får svært gode skussmål av mange, åpnes automatisk etter at merket er presset i lås. Combi Matic er kun for storfemerker, og den kan brukes til påsetting av både det elektroniske og det ikke-elektroniske merket.

Produktfoto: Combi Matic påsettingstang for storfe
Combi Matic
Ikke bruk Combi Senior

Vi anbefaler ikke å bruke tanga Combi Senior, fordi den ikke er kompatibel med dagens øremerker. Det er også derfor Senior-tanga ikke er i salg lenger.

Foto: Utdaterte Senior-tenger
Senior-tang, uansett modell og farge, kan ikke brukes sammen med dagens øremerker.

3. Sjekk at du har riktig nål i tanga

I 2017 lanserte vi en ny generasjon øremerker, Combi 3000. Spissen på dette merket er litt lengre enn den var før, og det er derfor helt nødvendig å bruke riktig nål i tanga. Hvis ikke, er det fare for at merkespissen går i stykker ved påsetting.

Combi Junior og Combi Matic skal brukes med svart nål, art.nr. 1808.

Foto: Halvor Midtsundstad oppnår gode resultater med SenseHub
Foto: Nora Midtsundstad