3 gode tips til påsetting av øremerker for storfe

6. desember 2021

Riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål er avgjørende for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig, så lenge som mulig.

Hvor godt et storfemerke sitter fast i øret avhenger av mange faktorer. Merket utsettes for mye slitasje gjennom hele dyrets levedtid, blant annet fra innredninga i fjøset, busk og kratt og gjerder ute på beite og kontakt med andre dyr.

Derfor må du være nøye med påsetting av øremerket. Riktig plassering i øret og bruk av riktig utstyr er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

Her får du 3 gode tips til påsetting av øremerker for storfe!

1. Plassering i øret

Fordi det elektroniske storfemerket er litt større og tyngre enn det ikke-elektroniske merket, er rett plassering i øret ekstra viktig for at merket skal sitte godt fast.

Vi ser at enkelte har en tendens til å plassere merket for langt ut og for langt ned på øret. Da øker risikoen for merketap.

Denne filmen viser deg hvor og hvordan du skal sette i det elektroniske storfemerket:

For det ikke-elektroniske merket gjelder samme plassering som for det elektroniske merket. Senteret i den grå «koppen» skal plasseres mellom de to to ørebruskene; en tredjedel ut fra ørefestet og hodet.

Illustrasjon: Plassering av øremerker for storfe
Merket plasseres mellom de to bruskene i øret; en tredjedel ut fra ørefestet og hodet. Merket settes i øret med ett fast trykk med tanga.

2. Tang: Bruk Combi Junior eller Combi Matic

Combi Junior brukes til både det elektroniske og det ikke-elektroniske øremerket. Denne tanga gir god plass til øret, merket sitter bedre i tanga og du trenger mindre kraft for å sette merket i lås.

NB: Ta ut plastinnsatsen i nederdelen av tanga, både når du skal sette i elektroniske og ikke-elektroniske øremerker.

Foto: Combi Junior påsettingtang uten plastdel
Combi Junior, uten plastinnsats

Combi Matic, som får svært gode skussmål av mange, åpnes automatisk etter at merket er presset i lås. Denne tanga er kun for storfemerker, og den kan brukes til påsetting av både det elektroniske og det ikke-elektroniske merket.

Produktfoto: Combi Matic påsettingstang for storfe
Combi Matic

Tanga Combi Senior skal ikke brukes, fordi den ikke er kompatibel med dagens øremerker. Det er også derfor vi ikke selger denne tanga lenger.

Foto: Utdaterte Senior-tenger
Senior-tang, uansett modell og farge, kan ikke brukes sammen med dagens øremerker.

3. Sjekk at du har riktig nål i tanga

I 2017 lanserte vi en ny generasjon øremerker, Combi 3000. Spissen på dette merket er litt lengre enn den var før, og det er derfor helt nødvendig å bruke riktig nål i tanga. Hvis ikke, er det fare for at merkespissen går i stykker ved påsetting.

Combi Junior og Combi Matic skal brukes med svart nål, art.nr. 1808.

Foto: 3 tips til påsetting av øremerker for storfe