Kreative bordkort til gardsinteresserte

På let etter kreative bordkort til gardsbryllupet, konfirmasjonen til odelsjenta eller 50-årslaget til landbruksvikaren? Bestill bordkort utformet som øremerker til sau eller storfe.

Pris per bordkort: kr. 20,- eks. mva.