Verdensrekord i SenseHub-anlegg for ammeku!

27. mars 2022

Norge er nå landet i verden med flest SenseHub-anlegg i bruk i ammekubesetninger!

Antall SenseHub-system i norske ammekufjøs er imponerende, ikke minst når man tar i betraktning antallet besetninger i ulike land.

For eksempel har Frankrike, som land nummer to på lista, mer enn femti tusen ammekubesetninger, og da teller vi kun besetninger med mer enn 20 mordyr. I Norge er antallet gårder med ammeku rundt seks tusen, uavhengig besetningsstørrelse. Likevel har Norge altså flere ammekubesetninger med SenseHub enn Frankrike.

Tall fra mars 2022

Utstrakt seminbruk i ammekuproduksjonen

Så hvorfor har Norge flest gårder med aktivitetsmåler i hele verden? Årsaken er først og fremst seminbruken. For selv om seminandelen i norsk ammekuproduksjon er lavere enn i mjølkeproduksjon, ligger vi likevel langt høyere enn andre land. Cirka tjue prosent av ammekyrne i Norge blir inseminert, mens de fleste andre land ligger på rundt fem prosent.

Tidlig ute

Tyr, Geno og slakteriene var tidlig ute med å vise den norske ammekuprodusenten at bruk av semin gir bedre resultater, og Geno begynte derfor å selge Heatime (og senere SenseHub) for å tilby ammekuprodusentene et godt hjelpemiddel til å oppdage brunst.

Foto: Frode Størseth, tilslagsprosenten stiger
Simmentalprodusent Frode Størseth fra Meråker er en av mange norske ammekuprodusenter som er med på å sette SenseHub-verdensrekord.

Tar i bruk ny teknologi

I tillegg ser vi at norske ammekuprodusenter i mange sammenhenger er svært dyktige til å ta i bruk ny og nyttig teknologi. En nettbasert aktivitetsmåler som via mobilen gir real-time oversikt over besetningas brunst og helse er med andre ord som skapt for norske ammekubønder.

Til sammen har dette gitt resultater! Salget av SenseHub til ammeku øker stadig, og seminandelen går opp!

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!