SenseHub på kvigene lønner seg!

30. september 2022

Kvigene er i gjennomsnitt de avlsmessig beste dyra i besetninga di. Derfor er kvigene de viktigste å få inseminert. Utstyrer du kvigene med SenseHub og inseminerer dem, investerer du i raskere avlsmessig framgang og bedre dyrevelferd.

GS-testing, aktivitetsmåling og inseminering

GS-testing av kviger gir et svært godt grunnlag for avlsplanlegging. Når resultatene er klare, er neste steg å få kalv i de gode kvigene, med semin fra de riktige oksene. Med SenseHub er det lett å avdekke brunst, slik at du får inseminert til riktig tid.

Inseminering gir deg tilgang til svært mange okser og mulighet til å tilpasse egenskaper hos seminoksen til den enkelte kviga. Det gir raskere avlsframgang enn å bruke samme gårdsokse på hele besetningen.

4 gode grunner til å bruke SenseHub på kviger

  • Du bruker mindre tid på visuell observasjon
  • Du trenger ikke lenger å bruke gårdsokse
  • Redusert innkalvingsalder og færre insemineringer per drektighet
  • Synkronisering er ikke nødvendig; SenseHub varsler riktig tidspunkt for inseminering
SenseHub på kvigene lønner seg

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!