Ny «flash-versjon» av SenseHub øretransponder

14. april 2022

Den nyeste generasjonen av SenseHub øretransponder er nå i salg. Denne versjonen har forventa levetid på hele fire år. I tillegg er transponderen utstyrt med en LED-lysindikator som blinker når et dyr bør sjekkes nærmere.

Stadig flere norske storfeprodusenter går for øretransponder i stedet for halstransponder når de investerer i aktivitetsmåleren SenseHub. At den nyeste versjonen av øretransponderen har forventa levetid på fire år, mot tidligere to og et halvt, vil nok for mange være enda en god grunn til å gå for øre-varianten.

Med lengre levetid reduseres naturlig nok antall transpondere som behøves gjennom et dyrs livsløp, og man sparer både tid og kostnader. Om et dyr sjaltes ut mens øretransponderen fortsatt har batterikapasitet, kan den enkelt tas av og flyttes over til et annet dyr.

Lampa på transponderen blinker når et dyr trenger ettersyn. Du stiller selv inn hvilke varsler som skal utløse blinking.

Blinking varsler behov for tilsyn

Den nye øretransponderen leveres i tillegg med en LED-lysindikator; ei lita lampe som blinker når et dyr må sjekkes nærmere.

– Dette kan være spesielt praktisk i ammekubesetninger der dyra i flokken er relativt like, som hos Aberdeen Angus og Charolais, påpeker Vegard Urset, OS IDs sjef for aktivitetsmåling.

LED-lampa har to ulike blinkemodus, langsomt og hurtig, som kan stilles inn til å gjelde ulike grupper dyr, for eksempel langsomt for kviger som snart skal kalve, og hurtig for kyr som er i brunst. Blinkefunksjonen kan tilpasses til det tidspunktet du vanligvis er i fjøset, så slipper du unødig blinking og sparer batteri.

– Med blinkefunksjonen er det lett også for avløser og ansatte, som kanskje ikke kjenner besetninga så godt, å peke ut de dyra i flokken som trenger tilsyn, forteller Vegard Urset.

Produktfoto: SenseHub øretransponder v2
Den nye versjonen av SenseHubs øretransponder. Den mest åpenbare endringa er LED-lysindikatoren; i tillegg er forventa levetid endra fra to og et halvt til fire år.

Kontinuerlig helseovervåking

SenseHubs øretransponder fanger opp nøyaktig samme informasjon som halstransponderen, så det er ingen forskjell på datakvaliteten man får med de to alternativene. Øre- og halstranspondere kan også fint kombineres i samme besetning.

En del av produsentene som foretrekker halstransponder, flytter den over til et annet dyr etter drektighetskontrollen. Ved å flytte transpondere fra dyr til dyr, mister man imidlertid den kontinuerlige helseovervåkinga, understreker Vegard Urset.

Driftsopplegget avgjørende

For mange som satser på øretransponder, er nettopp helseovervåking 24/7 i hele inneperioden den viktigste årsaken til valget.

– I tillegg synes nok en del at det rett og slett er mer praktisk med en liten og lett transponder i øret enn med en større og litt tyngre transponder i et bånd rundt halsen, konstaterer Urset og legger til at det til sjuende og sist er den enkeltes driftsopplegg som bør styre valget av transpondertype. Er kontinuerlig brunst- og helseovervåking viktig, er øretranspondere et godt valg, forteller han og legger til:

– Med versjon 2 av SenseHub øretransponder ønsker vi å tilføre produsentenes aktivitetsmåler enda mer verdi, blant annet med funksjoner som forenkler arbeidet i fjøset. Samtidig kan aktivitetsmåling generelt bidra både til økt effektivitet, høyere produktivitet og bedre dyrevelferd.

Video: Slik setter du i og fjerner SenseHub øretransponder

Denne filmen viser deg hvordan du setter i og fjerner SenseHub øretransponder versjon 2. Transponderen, som veier kun 25 gram, settes i øret med egen påsettingstang.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!