SenseHub aktivitetsmåler for kviger

22. oktober 2019

Aktivitetsmåleren observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet. Oksen kan feile og røkteren kan miste en brunst, men SenseHub tar aldri pause!

Mange produsenter benytter separate kvigebinger eller kvigefjøs som ikke besøkes ofte nok til å kunne opprettholde tilfredsstillende brunstkontroll. Produsenten vil kunne bomme på riktig inseminasjonstidspunkt på lovende kviger, noe som går ut over økonomien.

SenseHub varsler brunst

Aktivitetsmåleren SenseHub er et ypperlig og sikkert hjelpemiddel som varsler brunst, og som også foreslår det mest gunstige tidspunkt for inseminering. Ved normalt oppdrett bør kvigene være de enkleste dyrene i en besetning å få drektige. SenseHub observerer dine mest verdifulle dyr 24 timer i døgnet!

Inseminasjon av kviger er god investering

Noen produsenter benytter gårdsokse til å bedekke kvigene, noe som medfører uforutsigbarhet på resultatet, og ikke minst på HMS-forholdene i fjøset. En gardsokse er i gjennomsnitt 15 avlsverdipoeng dårligere enn en eliteokse i samlet avlsverdi. I tillegg vet du lite om hvilke egenskaper den enkelte gardsdoksen nedarver. Dette vil mest sannsynlig gå utover kvaliteten på avkommene, som dermed ikke oppnår den avlsmessige drahjelpen veldokumenterte eliteokser gir.

Du investerer i avlsmessig framgang og sikkerhet i fjøset

Siden kvigene i gjennomsnitt er de avlsmessig beste dyrene i besetninga, er også kvigene de viktigste å få inseminert. Utstyrer du dem med aktivitetsmåler og inseminerer dem, investerer du både i effektiv avlsmessig framgang og i sikkerhet i fjøset.

Oksen kan feile og røkteren kan miste en brunst, men SenseHub tar aldri pause!

Takk til veterinær Per Gillund som tidligere har skrevet denne teksten for www.geno.no.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!