SenseHub i båsfjøs

17. oktober 2019

SenseHub brukes også i båsfjøs og kan i mange tilfeller være godt egnet også for dyr som står bundet.

Riktig terskelverdi for dine dyr

Man forventer vanligvis lavere aktivitetsøkning under brunst hos dyr som står bundet i forhold til dyr som går løse. Det viser seg likevel at med aktivitetsmåleren SenseHub er optimal terskelverdi for dyr i bås 35, det vil si det samme som ordinær terskelverdi for dyr som går løse. Det kan imidlertid i enkelte tilfeller hende at terskelen for alarmutslag må justeres noe ned.

Kan dele besetningen inn i grupper

Med SenseHub kan du dele inn besetningen i grupper med egne terskelverdier for brunstalarm. Dette gjør det enkelt å kombinere bruken på båskyr og kviger i binger.

Fruktbarhetsutfordringer i båsfjøs

Besetninger som har fruktbarhetsutfordringer som stille brunst, anøstrus (inaktive eggstokker) og svake brunster vil ikke kunne forvente like stor andel brunstalarmer. I tillegg vil enkelte brunstige dyr på bås ha marginal aktivitetsøkning og vil ikke nå alarmterskel (falske negative), mens enkelte andre dyr vil få alarm grunnet redusert terskel uten at de er brunstige (falske positive).

SenseHub vil likevel være et godt hjelpemiddel i kombinasjon med visuell brunstkontroll.

Bør ikke kombineres med appetittfôringsvogn

Appetittfôringsvogner for grovfôr i båsfjøs har vist seg å redusere antall brunster som blir fanget opp av systemet. Vi anbefaler derfor ikke bruk av SenseHub i kombinasjon med slike fôringssystemer.

Takk til veterinær Per Gillund som tidligere har skrevet denne teksten for www.geno.no.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!