SenseHub aktivitetsmåler for ammeku

16. oktober 2019

Ammekubesetninger har vanligvis konsentrert inseminering. Da er god brunstkontroll viktig for å oppnå ønsket kalvingsintervall. SenseHub er et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.

SenseHub fungerer like bra på kjøttfe som på melkekyr til tross for at kjøttfe er roligere under brunsten. I noen besetninger lønner det seg derfor å redusere grensen for brunstalarm (gjelder spesielt for Hereford).

Fra avlsokse til semin

En aktivitetsmåler er et godt alternativ for deg som ønsker å bytte ut avlsoksen med semin. SenseHub vil være nyttig for effektivt å oppnå avlsmessig framgang i besetningen.

Kontroll på kalvingsdato

I motsetning til bruk av avlsokse, gir inseminering en forventet kalvingsdato, som igjen gir mulighet for bedre oppfølging omkring kalving.

Takk til veterinær Per Gillund som tidligere har skrevet denne teksten for www.geno.no.

Fra 15 til 70 insemineringer i året

Anne Dieset og Ludvig Fjeld på Deset i Åmot syntes de brukte uforholdsmessig mye tid på å se etter brunstsignaler hos sine Hereford-kyr. Uten aktivitetsmåling ble 15 av 70 mordyr inseminert i året. Med SenseHub får de nå brunstvarsel i systemets app og er oppe i hele 65 insemineringer.

Her ser du Anne og Ludvigs historie

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!