Rauland Hereford har rask framgang med SenseHub

7. februar 2022

Ambisjonen var klar da Morten Elgaaen og Guro Lien begynte å kjøpe inn kyr for fire år siden: Rauland Hereford skulle bli en Aktiv Avlsbesetning! Det har de nå klart i to år allerede, og de takker aktivitetsmåleren SenseHub for god drahjelp på veien mot målet.

Denne saken har stått på trykk i Tyr-Magasinet 1-2022

Da Morten Elgaaen og Guro Lien overtok gården etter Liens far i 2015, var mjølkekvota solgt og driftsbygningene sto uten dyr. Å drive jorda og selge rundballer ble for stusslig i lengden, syntes de. I 2018 bygde de derfor om til et liggebåsfjøs med plass til 19 kyr og et tiltalls påsettdyr. De kjøpte inn Hereford-kyr fra fem-seks aktive avlsbesetninger på forskjellige steder i Sør-Norge, og dermed var Rauland Hereford i gang.

Foto: Guro Lien og Morten Elgaaen i Rauland Hereford
Guro Lien og Morten Elgaaen har på kort tid bygd opp Rauland Hereford til å bli godkjent som Aktiv Avlsbesetning. Foto: Guro Lien

Konsentrert kalving

Med dyr kjøpt inn fra flere besetninger, var kalvingsdatoene spredt over et langt tidsrom. De ferske ammeku-bøndene var imidlertid bestemte på at de ville konsentrere kalvinga fra 15. januar til 15. mars. De ønsket også mest mulig semin.

– Som nybegynner var jeg jo fryktelig spent på om vi ville lykkes med insemineringa, innrømmer Morten Elgaaen. – Jeg er svært interessert i avl og hadde et sterkt ønske om å bygge opp ei god livdyrbesetning.

For å få bedre oversikt over brunsten den første vinteren, lånte Elgaaen et Heatime-anlegg av en venn i Setesdal. Da det viste seg at de lyktes over all forventning med insemineringa, ønsket han å ta aktivitetsmålinga et steg videre og inkludere også drøvtygging. Etter å ha gjort en del research, falt valget på aktivitetsmåleren SenseHub, som ble tatt i bruk i 2019.

– For oss ferskinger har SenseHub vært helt avgjørende for å lykkes. Likevel tror jeg nok at aktivitetsmåling ville vært like aktuelt selv om jeg hadde hatt mye erfaring. Visuell observasjon og en god aktivitetsmåler er en perfekt kombinasjon, sier Elgaaen.

Foto: Morten Elgaaen med Hereford-dyr med SenseHub halstransponder
Å bruke mye tid sammen med dyra er både viktig og trivelig, synes Morten Elgaaen. Informasjonen han får fra SenseHub er et svært nyttig supplement til egen visuell observasjon. Foto: Guro Lien

89 prosent av dyra inseminerte

Tallenes tale er tydelig. Med Heatime, forrige generasjon av SenseHub, ble 61 prosent av Elgaaens kyr drektige ved inseminering. Sesongen etter, med SenseHub, økte tallet til 82 prosent, mens fasiten for det tredje året ble hele 89 prosent.

– Det er jo fryktelig moro med en slik fremgang da, sier Elgaaen og legger til at han har store forhåpninger til den fjerde insemineringssesongen.

Selv om andelen ikke-inseminerte dyr er lav, har oksen en jobb å gjøre også hos Rauland Hereford. Morten Elgaaen og en nabo kjøpte for to år siden en okse sammen, og nå kjøper Elgaaen inn en ungokse hvert år, som han så selger når paringssesongen er omme.

Foto: Hereford-kalv med Combi 3000-øremerke
Denne kalven er blant Rauland Herefords nyeste tiksudd, og et resultat av fjorårets inseminering. Foto: Guro Lien

Gir frihet og trygghet

Både Guro Lien og Morten Elgaaen har jobb ved siden av gården; hun i hel stilling, han i halv. Elgaaen understreker at selv om han bruker så mye tid i fjøset som mulig, er det krevende å avdekke alle brunster visuelt.

– Jeg vil si at det er omtrent helt umulig, og spesielt da jeg hadde en 100 % jobb utafor gården. Selv nå, med halv stilling, har jeg ikke sjans til å få med meg alle brunster. Men med SenseHub kan jeg følge opp brunsten på en mye bedre måte, samtidig som jeg kan bruke tida i fjøset til andre gjøremål.

Morten Elgaaen legger til at aktivitetsmåleren gir frihet gir til å kunne ta seg en tur bort fra gården også i brunstsesongen.

– I praksis benytter vi nok ikke denne friheten så ofte, men bare å vite at man har muligheten til å reise bort, samtidig som man følger opp dyra godt, det betyr mye.

God oversikt over dyrehelsa

Også SenseHubs helsefunksjon brukes aktivt hos Rauland Hereford. Siden SenseHub-oppstarten er det bare ei ku i besetninga som har hatt jurbetennelse, og den var det aktivitetsmåleren som varsla bonden om, lenge før han selv kunne se tegn til sykdom hos kua. På den måten kunne de sette i verk tiltak tidlig, og de unngikk alvorlig sykdom.

I tillegg var det et stort framskritt, mener Elgaaen, at SenseHub i 2021 ble integrert med Storfekjøttkontrollen, slik at man nå legger inn dyreopplysninger i bare ett system i stedet for to.

– Nå slipper vi å bruke tid på det som er en ganske kjedelig manuell operasjon, og vi kan heller bruke mer tid med dyra. For det er jo det vi aller helst vil, tilføyer han.

Foto: Hereford-dyr med SenseHub halstransponder
Alle Rauland Herefords 27 dyr har SenseHub halstransponder som beholdes på i hele innesesongen, slik at eierne kan følge med på dyrehelsa. Fordi halsreima til transponderne med jevne mellomrom må utvides hos kvigene, kunne Morten Elgaaen også gjerne tenke seg å teste ut øretransponder-varianten. Foto: Guro Lien

Justerte grenseverdier for brunst

På grunn av det rolige lynnet og den lave aktiviteten, kan det være utfordrende også for SenseHub å fange opp brunst hos Hereford-dyr. Etter litt prøving og feiling, spesielt på kvigekalvene, kom Elgaaen fram til at programmets grenseverdi for brunstvarsler måtte settes svært lavt. Standardinnstillinga er 50, men Elgaaen har satt verdien helt ned til 15 hos kvigene og 20–25 hos kyrne.

– Dette fungerer svært godt hos oss. Med så lave verdier risikerer vi jo å få brunstvarsler også på de dyra som ikke er brunstige, men jeg foretrekker mye heller det, enn å gå glipp av brunster. Her kommer imidlertid drøvtyggingsregistreringa til sin fulle rett, slår han fast.

Foto: SenseHub-appen på mobil
Transponderen registrerer dyras aktivitet, drøvtygging og helse. Disse dataene omdannes til rapporter og grafer som er lette å lese og forstå. SenseHub sender også varsler når helsa til et dyr bør sjekkes, og når brunst er i gang. Foto: Guro Lien

Lønnsomt

Når Rauland Hereford nå går inn mot en ny brunstsesong, er Morten Elgaaen forventningsfull.

– For oss som er opptatt av gode gener, er SenseHub ei investering som virkelig lønner seg, også på kort sikt. Sammenlikna med det det koster å kjøpe inn og fôre en avlsstut, er ikke aktivitetsmåleren dyr. Aktivitetsmåleren kan aldri kan erstatte den tida vi bruker sammen med dyra. Likevel gir det trygghet å vite at SenseHub fanger opp brunst nøyaktig og overvåker dyrehelsa tett.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!