Hvorfor bør du satse på sommermelk?

6. juli 2023

Det er ofte mangel på melk om sommeren, og TINE premierer derfor de som leverer melk i denne perioden. Med rådgiving fra Tine, REDX kjønnseparert sæd fra Geno og SenseHub aktivitetsmåler har du gode verktøy på veien fram mot målet om å produsere mer sommermelk.

Å øke andelen sommermelk krever både planlegging og iverksetting av ulike tiltak. I kampanjen #VerdienAvSommermelk retter derfor TINE Rådgivning, Geno og vi oppmerksomheten mot tiltak og hjelpemidler du bør vurdere for å øke produksjonen av sommermelk.

Tine betaler mer for sommermelk

For TINE er det av stor økonomisk betydning å kunne levere alle produkter til markedet hele året og kunne utnytte kapasiteten på det enkelte anlegg optimalt. For å oppnå dette er en jamn tilgang på melk sentralt. Et tiltak fra TINE er økt betaling for sommermelka.

Sommer og semin

Det kan være en utfordring å få inseminert dyrene på sommeren, spesielt kvigene, som ofte går lengre unna eller for seg selv. Dermed kan brunsten være vanskeligere å fange opp. Samtidig er også kvigene det mest verdifulle avlsmaterialet man har i besetningen, og derfor får man størst gevinst av å inseminere disse med gode okser.

Ved å inseminere med Genos REDX (kjønnsseparert NRF-sæd) på våren/sommeren kan man sikre seg tilgang på flere gode hunndyr for framtidig produksjon av sommermelk.

SenseHub gjør det lettere å lykkes med kjønnsseparert sæd

Insemineringstidspunkt er spesielt viktig ved bruk av REDX, fordi levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. En aktivitetsmåler gjør det mye enklere å holde kontroll på brunsten, også i løpet av beiteperioden.

Med SenseHub vil du ikke bare få god oversikt over brunsten; aktivitetsmåleren har også en egen funksjon som viser optimalt tidsrom for inseminering ved bruk av nettopp kjønnsseparert sæd.

Foto: SenseHub versjon 5.3
Den øverste linja viser det beste tidsrommet for inseminering av kjønnsseparert sæd.

Med SenseHub får du også:

  • Løpende informasjon om hvor de ulike dyra befinner seg i brunstsyklusen, og du får varsel når det optimale tidspunktet for inseminering nærmer seg
  • Varsel på mobil når det optimale tidspunktet for inseminering nærmer seg, så du kan ha kontroll på brunsten, også når du er borte fra gården
  • Mulighet for flere brukere med ulike tilganger på appen, så avløseren også får varsel om brunst og andre hendelser som bør sjekkes
  • God rekkevidde – om du har dyra gående ute i nærheten av gården din, er dekningsområdet til SenseHub-antenna så stort (ca. 200 x 500 meter) at det dekker både fjøs og beiter i nærheten. Du kan i tillegg utvide rekkevidden ved å koble til flere antenner. Også når innmarksbeitene ligger lenger unna, kan SenseHub fungere godt. Dyra må befinne seg innenfor antennas rekkevidde bare én gang i døgnet for å få registrert dataene, og dette kan du få til ved å plassere vannkilden eller salt- og mineralsteinen i nærheten av antenna.
  • Tidlig varsel om mulig sykdom, utilpasshet og hendelser som kan påvirke individets og besetningas helse. Slik blir det mulig å behandle tidlig i sykdomsforløpet, eller sette i verk forebyggende tiltak allerede før sykdom oppstår.

Erfaringer fra en sommermelk-produsent

Her forteller melkeprodusent Christen Sjøvold om hvorfor rådgiving fra Tine, REDX fra Geno om SenseHub fra OS ID/MSD Animal Health bidrar til at han kan produsere enda mer og bedre sommermelk, både i sommer og i åra framover.

Interessert i SenseHub?

Bruker du ikke SenseHub ennå, men tror at dette kan være noe for deg? Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!

Interessert i SenseHub?

Bruker du ikke SenseHub ennå, men tror at dette kan være noe for deg? Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!