Kjøpte årets SenseHub-anlegg nr. 100

For en mjølkebonde med sans for ny og nyttig teknologi, er SenseHub midt i blinken. Aller viktigst for Ole Espen Honnemyr er funksjonen som viser optimalt inseminasjonstidspunkt.

Denne høsten ble Ole Espen Honnemyr den som kjøpte SenseHub-system nummer 100 i Norge i 2020. På gården i Iveland har de brukt Heatime til aktivitetsmåling siden 2013. Da nytt anlegg skulle kjøpes inn nå i år, falt valget på den nyeste generasjonen av systemet, altså SenseHub.

–  Jeg driver faktisk og åpner pakken med SenseHub-anlegget akkurat nå, ler Honnemyr.

100 % inseminering

32-åringen, som for fem år siden tok over bruket etter faren, har 20 mjølkekyr på bås og 8–10 kviger på utegang. Det brukes ikke okse på gården; alle dyr insemineres.

Naturlig nok er det for tidlig å si hva han synes om SenseHub, men Ole Espen Honnemyr slår fast at Heatime ga god oversikt over aktivitet og brunst hos dyra som går ute. Nå har han store forhåpninger til at SenseHub vil gi tydelige brunstutslag også på kyrne som står på bås. 

– Sjøl om jeg ser til dyra flere ganger om dagen, synes jeg aktivitetsmåling er et ypperlig hjelpemiddel for å fastslå optimalt insemineringstidspunkt.

Foto: Ole Espen Honnemyr kjøpte årets SenseHub-anlegg nr. 100 i Norge

Konsentrert høstkalving

Ole Espen Honnemyr har konsentrert kalving i september og oktober, og da må det insemineres midt på mørkeste vinteren.

– Om sommeren er dyra mine på fellesbeite. Hvis kyrne kalver om våren, synes jeg de mjølker dårligere gjennom sommeren. Derfor vil jeg at de skal kalve etter at de er kommet tilbake til gården. Det vil si at jeg må inseminere i januar og februar, og da er aktivitetsmåling et svært nyttig tillegg til visuell observasjon av brunsten.

Både øre- og halstranspondere

På kvigene på utegang er planen å benytte øretransponder, mens kyrne på bås skal ha halstransponder.

– Først og fremst tror jeg det blir praktisk å bruke øretransponder på dyra inne i fjøset, for hvis en mistes, er det lettere å finne igjen den inne enn ute. I tillegg blir det sjølsagt interessant å teste ut begge de to transpondertypene.

Gleder seg til å komme i gang

Etter planen skal Ole Espen Honnemyr sette i gang med bygging av løsdriftsfjøs sommeren 2021. Før den tid ser Ivelands-bonden fram til å montere det splitter nye SenseHub-anlegget sitt og ta systemet i bruk.

– Teknologi er interessant, og det er jo alltid gøy å prøve noe nytt!

Foto: Ole Espen Honnemyr kjøpte årets SEnseHub-anlegg nr. 100 i Norge

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHub. Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!