Tom Are: – Enkelt, praktisk og effektivt med SenseHub

5. mai 2022

Med 85 mordyr, hvorav 50 insemineres, har Aberdeen Angus-produsent Tom Are det travelt i insemineringssesongen. Med aktivitetsmåling får han god hjelp til å fastslå riktig insemineringstidspunkt. Slik sparer han mye tid, samtidig som resultatene bedres.

Selv om han ikke er mer enn 34 år, har Tom Are lang Angus-erfaring. Faren Jan begynte med Angus allerede i 1987, året før Tom ble født, og sønnen vokste dermed bokstavelig talt opp med Angus. Allerede som 19-åring kjøpte Tom Are seg egen gård på det åpne markedet. I 2018 overtok han også hjemgården, der han samtidig bygde nytt fjøs.

Bygd opp besetningen over tid

Bonden fra Bokn i Rogaland har brukt noen år på å bygge opp besetningen. Med 85 mordyr er han kommet opp i det det han mener er et passende antall.

– Jeg har solgt få mordyr, og beholdt de beste. Hva som er riktig besetningsstørrelse, henger jo blant annet sammen med hva man har tilgang på av beiter, fôr og bygningsareal, forteller han.

Foto: Aberdeen Angus-produsent og SenseHub-bruker Tom Are
Å skape sin egen arbeidsplass og hver dag se liv og verdier bli til, er Tom Ares motivasjon for satsinga på gårdsdrift. Foto: Privat

Fra synkronisering til aktivitetsmåling

Are Angus er godkjent som Aktiv Avlsbesetning og selger en god del avlsokser og livdyr til bruk i andre besetninger. Det sier seg derfor selv at Tom Are er mer enn gjennomsnittlig opptatt av avl og seminbruk. Tidligere synkroniserte han mordyra for å få konsentrert inseminering og kalving, noe som fungerte bra i et par år, før tilslaget begynte å bli dårligere. I 2017 investerte derfor Tom Are i aktivitetsmåleren Heatime (forrige generasjon av SenseHub).

– Jeg kjøpte 20 Heatime-transpondere, og jeg så fort at med aktivitetsmåling gikk tilslaget betraktelig opp igjen. Da jeg i 2020 fikk et godt innbyttetilbud på SenseHub, gikk jeg over til det nye systemet og supplerte med 30 SenseHub øretranspondere.

Inseminering og ultralyd forenkler logistikken

Nå har Tom Are altså aktivitetsmåler på 50 dyr. Noen av dem har transponder rundt halsen, andre i øret; det lar seg fint kombinere. De resterende 35 dyra bruker han okse på. Are har kjøpt et par okser på Staur, og i tillegg har han en gårdsokse han har avla fram selv.

– Å inseminere 50 dyr er et overkommelig antall for meg. Jeg inseminerer én, maks to ganger før jeg gir meg. Før beitesesongen sjekker jeg dyra med ultralyd, og plasserer de drektige på bestemte beiter, og de ikke-drektige på andre. Jeg har flere mindre beiteområder, og fordi jeg vet hvilke hunndyr som er hvor, slipper jeg å flytte oksene fra beite til beite. De kan holde seg på beitene med de ikke-drektige dyra, og jeg sparer meg for mye transport, forklarer han.

Foto: Are Angus-dyr på sommerbeite
Idylliske beiteomgivelser i Boknafjorden. Foto: Privat

Effektivt med kobling til Storfekjøttkontrollen

Når man nå kjøper SenseHub-anlegg, og er medlem av Storfekjøttkontrollen, kan aktivitetsmåleren kobles opp mot Storfekjøttkontrollen. Hele buskapen kommer da opp i SenseHub. Etter hvert som man legger inn inseminering, drektighetskontroll, kalving og andre hendelser i Storfekjøttkontrollen, overføres disse hendelsene automatisk til SenseHub. Denne integrasjonen er Tom Are svært fornøyd med.

– Det er ikke til å legge skjul på at det var mye arbeid med å legge inn alle hendelser både i SenseHub og Storfekjøttkontrollen. Nå trenger jeg bare å gjøre det én gang, og sparer mye tid.

Automatisk

Tom Are legger til at han synes det er svært lettvint å tildele SenseHub-transponderne til dyra via mobilen. Etter en systemforbedring som kom i 2021, kan man nå bare holde telefonen inntil transponderen, så legges transponderen automatisk til i systemet.

– På den måten kan jeg koble dyret til transponderen mens jeg er i fjøset. Også dette sparer jeg tid på.

Lett å bruke

Med en såpass stor besetning har Tom Are først og fremst konsentrert seg om å bruke SenseHub til det som er mest prekært i hans drift, nemlig avdekking av brunst. Han har foreløpig ikke tatt et dypdykk i aktivitetsmålerens funksjonalitet, men er godt fornøyd med hvor enkelt systemet er å bruke.

– Først og fremst sjekker jeg brunstvarsler og følger med på drøvtygging. Økt brunstadferd gir dropp i drøvtygginga, og dette vises tydelig på grafene i SenseHub. Hadde jeg ikke hatt så mange dyr, hadde jeg nok kanskje gått dypere inn i detaljene for hvert dyr, men det prioriterer jeg ikke.

Foto: Are Angus' driftsbygning
I det relativt nye fjøset er det lagt vekt på god logistikk med enkel flytting av dyr, og gode kalvingsbinger. Foto: Privat

Justerer grenseverdier

Den etter hvert så erfarne aktivitetsmåler-brukeren har lært seg hvordan han skal stille inn systemet sitt slik at det gir tydelige utslag ved brunstadferd. Ved oppstart er systemet satt opp med standard grenseverdier, men disse bør som regel justeres ned hos ammekyr for å fange opp brunst, og for å unngå varsel ved falsk brunst.

Tom Are har lagt merke til at SenseHub likevel av og til kan sende ut brunstvarsel ved falske brunster, når enkelte dyr lar seg rive med av andre dyr i bingen.

– Det kan være vanskelig å skille på falske og virkelige brunster bare ved observasjon, men da går jeg inn i SenseHub og sjekker tidligere brunster på de dyra jeg er usikker på. Da ser jeg fort at tidspunktet ikke stemmer, og kan konkludere med falsk brunst.

Brunstvarsling på mobilen viktigst

I og med at det sjelden er helseproblemer hos Angus-dyr, har ikke Tom Are brukt mye tid på å utforske helsefunksjonen i SenseHub. Når helsevarsler dukker opp på mobilen, sjekker han selvsagt dyret det gjelder, men så langt har ikke aktivitetsmålerens helsefunksjon spilt noen vesentlig rolle i hans drift.

Selv om han ikke har heltidsjobb utenom gården lenger, har han i tillegg til gårdsdrifta leppefisk-kvote og driver leiekjøring. Hvor mye tid han kan bruke sammen med dyra i fjøset varierer, og han synes derfor det er betryggende å få bekrefta egen visuell observasjon med brunstvarsel i SenseHub.

Tom Are er ikke i tvil om hva som er den største aktivitetsmålings-gevinsten for hans del:

– SenseHub hjelper meg med å fastslå det beste tidspunktet for inseminering, og jeg får varsel på mobilen når tidspunktet nærmer seg. Dette er spesielt viktig i de periodene hvor jeg ikke kan være så mye til stede i fjøset selv; da kan jeg bare følge med på appen og ringe inseminøren når tida er inne.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!