Bedre informasjonsflyt med aktivitetsmåler

6. februar 2022

En god aktivitetsmåler kan bidra til å sikre at alle som arbeider i fjøset er kontinuerlig oppdatert på dyras fruktbarhet og helse. For Galåen samdrift, med fire eiere og flere ansatte, har SenseHub blitt et nyttig verktøy for å sikre informasjons- og arbeidsflyten.

Denne saken har stått på trykk i Buskap 1 – 2022.

Galåen samdrift har fire eiere, og samdrifta har eksistert siden 2007. Etter norsk målestokk er dette ei relativt stor samdrift, med 350 dyr, hvorav 130 mjølkekyr, to DeLaval mjølkeroboter og en mjølkeproduksjon på 900.000 liter i året.

Fjøset er arbeidsplass for flere

Samdrifta har flere ansatte, både på heltid og deltid, og tre av de fire samdrift-eierne har fjøsvakter. De er altså mange som har sin arbeidsplass i fjøset. God informasjonsflyt er derfor alfa og omega for å sikre at alle involverte har de opplysningene de til enhver tid trenger. Og her er aktivitetsmåleren SenseHub et uvurderlig hjelpemiddel, forteller eierne Jens Inge Galaaen, Bjørg Evavold, Lars Jacob Galåen og Morten Galåen:

– Vi rullerer på arbeidet. Da er det enkelt for den som ikke har vært i fjøset på en stund å sjekke brunst- og helsestatus på mobil eller pc.

Foto: SenseHub i bruk i Galåen samdrift
Lars Jacob Galåen er en av fire eiere i samdrifta, og han har full oversikt over dyrevelferden også når han har fri.

Én hovedbruker, flere brukere

Hvert SenseHub-system har én hovedbruker, eller administrator, som er den eneste som kan legge til andre brukere og endre systeminnstillinger. I tillegg til administrator-rollen finnes det tre andre brukerkategorier, med ulike nivåer av tilgang til systemet.

Foto: Tomas Høsien er dreng hos Galåvolden samdrift, som bruker SenseHub for å bedre informasjonsflyten mellom alle som arbeider i fjøset
Tomas Høsien er dreng hos Galåvolden samdrift, og som alle ansatte i samdrifta kan han sjekke dyras brunst- og helsestatus på mobilen.

Trygt med lesetilgang

På de fleste bruk er det kategorien «lesetilgang» som er den mest benyttede, i tillegg til hovedbrukeren. Med lesetilgang kan for eksempel avløsere, veterinærer, inseminører og avlsrådgivere se all informasjonen i SenseHub, men den eksterne brukeren kan ikke registrere noe. Lesetilgangen gir også praksiselever fra landbruksskoler mulighet til å prøve ut systemet, uten risiko for feilregistreringer.

Brukeren velger språk

Alle brukerne av systemet kan velge hvilket språk man ønsker å benytte. SenseHub finnes på rundt 30 språk. Så hvis røkteren din har et annet morsmål enn norsk, vil h*n sannsynligvis kunne bruke programmet på sitt eget språk. H*n vil da også få alle varsler på det valgte språket.

I denne filmen forteller Lars Jacob Galåen om hvordan SenseHub har bidratt til å effektivisere og rasjonalisere drifta i Galåen samdrift ytterligere, og om hvordan aktivitetsmåleren gjør arbeidshverdagen lettere for både eiere og ansatte.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!