Knytter folk og dyr sammen for ei smartere framtid

OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og leverer verdifulle data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta. Smart husdyrhold gir mer bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Hvorfor er SenseHub en lønnsom investering?

Aktivitetsmåleren SenseHub vil i de aller fleste besetninger bidra til en sikrere brunstkontroll, bedre fruktbarhetsresultater og styrket helseovervåking. Det betyr økt lønnsomhet, full oversikt og mer frihet for deg.

Dyreholds-ID for storfe

Midt i november 2019 ble alle norske storfeprodusenter tildelt dyreholds-ID. Denne skal benyttes på øremerker for storfe født fra 1. januar 2020.

Lurer du på hva produsentnummeret ditt er?

Mange produsenter har nå fått nytt produsentnummer på grunn av fylkes- og kommunesammenslåinger 1. januar 2020. Landbrukets Dataflyt har ei nettside der du lett finner produsentnummeret ditt, uansett om det er nytt eller ei.

20 % rabatt på sauemerker helt til 27. januar!

Samarbeidet mellom OS ID og en rekke norske slakterier gjør at du får kjøpe norskproduserte øremerker av høy kvalitet til gunstige priser. Bestiller du merker til vårens lam på nett senest mandag 27. januar, får du 20 % rabatt!

Nytt og nyttig

En del av verdens viktigste verdikjede
Du produserer verdens viktigste vare – mat. OS ID har løsningene som gjør at du kan få mer ut av produksjonen din og av tida di.