Smartere framtid
for folk og dyr

Se alle produkter Bestill

Øremerkene våre sikrer husdyrs identitet og sporbarhet, mens aktivitetsmåleren SenseHub leverer verdifulle data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Slik får du oversikten og innsikten du trenger for å kunne effektivisere og forbedre drifta. Samtidig bidrar smart husdyrhold til mer bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Sau
Storfe
Geit
Gris
Rein og
hjort
Lama og
alpakka
Fisk og
havbruk

Høyere produktivitet og bedre lønnsomhet med SenseHub aktivitetsmåler

SenseHub gir deg full oversikt over dine dyrs aktivitet, helse og velferd – rett på mobilen, uansett hvor du befinner deg.

Film: SenseHub i bruk hos Galåen samdrift
Alle SenseHubs fordeler

SenseHub fungerer – også på beite

Når dyra er på beite kan det være vanskelig å fange opp brunsten, og det blir en utfordring få inseminert til riktig tid. Men med SenseHub har du full oversikt over dyras brunst, aktivitet og helse, også når de går ute.

SenseHub på beite

I hvilket øre skal det elektroniske merket?

Det finnes ikke noe regelverk for hvilket merke som skal hvor, og dermed ingen fasit – og heller ikke noe riktig og feil øre. Men en anbefaling, det får du her.

Hvilket øre?

Påsetting av Combi storfemerke

Riktig påsetting av øremerket er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

Se video

#VerdienAvSommermelk

I kampanjen #VerdienAvSommermelk løfter Geno, Tine og OS ID/MSD Animal Health sammen fram hvorfor og hvordan du kan produsere mer og bedre sommermelk. I kampanjefilmen forteller Christen Sjøvold om hvilke grep han har gjort for å utnytte gårdens potensial maksimalt – blant annet å bruke SenseHub.

Hvorfor bør du satse på sommermelk?
Se filmen: Christen Sjøvold forteller om sine erfaringer med sommermelk