Smartere framtid
for folk og dyr

Se alle produkter Bestill

Øremerker og aktivitetsmåling fra OS ID sikrer husdyrs identitet og sporbarhet og leverer verdifulle data om dyras helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta. Smart husdyrhold gir mer bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Sau
Storfe
Geit
Gris
Rein og
hjort
Lama og
alpakka
Fisk og
havbruk

Høyere produktivitet og bedre lønnsomhet med SenseHub aktivitetsmåler

SenseHub gir deg full oversikt over dine dyrs aktivitet, helse og velferd – rett på mobilen, uansett hvor du befinner deg.

Film: SenseHub i bruk hos Galåen samdrift
Alle SenseHubs fordeler

Bestill merker til sau senest 20. januar, få 20 % rabatt!

Du får også pristilskudd/støtte fra slakteriet ditt ved kjøp av elektroniske øremerker. Slik får du en svært god pris på norske øremerker av høy kvalitet!

Mer om kampanjen

Slik setter du storfemerkene riktig i øret

Riktig plassering og bruk av riktig tang og nål er avgjørende for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig. Her finner du en film som viser korrekt påsetting, pluss flere gode tips.

3 gode tips

Norske øremerker til norske bønder

OS ID ledes fra fjellbygda Os i Nord-Østerdalen, og det er også her vi produserer øremerkene våre. Vi er stolte over å levere norske øremerker til norske bønder! Vi er også til stede i mange andre land, og øremerkene fra Os brukes på dyr verden over.

Mer om OS ID

Full kontroll og gode resultater med SenseHub

I 2020 ble Aberdeen Angus-bonde Halvor Midtsundstad SenseHub-bruker etter å ha benyttet forgjengeren Heatime til aktivitetsmåling i flere år. Målet er at SenseHub skal bidra til flere inseminerte kyr og økt tilslag. Resultatene har ikke latt vente på seg.

Midtsundstads erfaringer med SenseHub
Mer om aktivitetsmåling