Smartere framtid
for folk og dyr

Se alle produkter Bestill

Øremerkene våre sikrer husdyrs identitet og sporbarhet, mens aktivitetsmåleren SenseHub leverer verdifulle data om dyrets helse, velferd og produktivitet. Slik får du oversikten og innsikten du trenger for å kunne effektivisere og forbedre drifta. Samtidig bidrar smart husdyrhold til mer bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Sau
Storfe
Geit
Gris
Rein og
hjort
Lama og
alpakka
Fisk og
havbruk

Høyere produktivitet og bedre lønnsomhet med SenseHub aktivitetsmåler

SenseHub gir deg full oversikt over dine dyrs aktivitet, helse og velferd – rett på mobilen, uansett hvor du befinner deg.

Film: SenseHub i bruk hos Galåen samdrift
Alle SenseHubs fordeler

5 smarte tips til lamminga

Her får du nyttige tips - blant annet en film om riktig øremerking - som kan gjøre denne hektiske tida litt lettere for både folk og fe.

5 smarte tips

I hvilket øre skal det elektroniske merket?

Det finnes ikke noe regelverk for hvilket merke som skal hvor, og dermed ingen fasit – og heller ikke noe riktig og feil øre. Men en anbefaling, det får du her.

Hvilket øre?

Påsetting av Combi storfemerke

Riktig påsetting av øremerket er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

Se video

Full kontroll på dyrehelsa med SenseHub

På Solli Gaard er det gårdsoksen som gjør hele bedekningsjobben. Likevel har Aina og Kjetil Helland investert i SenseHub. Mange ser nok på SenseHub først og fremst som en brunstvarsler, men for driverne på Solli Gaard var helsefunksjonen utslagsgivende for kjøpet.

Solli Gaards erfaringer med SenseHub
Mer om aktivitetsmåling