Smart husdyrhold

OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og legger grunnlaget for innhenting og levering av handlingsbare data i sanntid om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir deg oversikt og innsikt, slik at du kan effektivisere og forbedre drifta. Smart bruk av data og ressurser bidrar til bærekraftig produksjon av verdens viktigste vare – maten vi spiser.

Lett å se, lett å høre

Med OS-bjøller, KVIKK klaver, KVIKK slips og FOKUS merkeplater er dyra dine tydelig og trygt merka på beite. Klavene kan preges med navn og nummer, godt lesbart i mange år. Bjøllene har en kort, grov klang som høres langt.

Combi 3000 er lansert!

Combi 3000 er en ny generasjon av sterkere øremerker som er lette å sette i øret og har kvaliteter som gir bedre dyrevelferd.

Gode tips om påsetting av det elektroniske storfemerket

Fordi det elektroniske storfemerket Combi E30 Flagg både er litt større og litt tyngre enn det ikke-elektroniske merket, er det ekstra viktig å plassere merket helt riktig.

TINE-produsent?

Her finner du blant annet filmer som viser hvordan du bestiller offisielle øremerker og erstatningsmerker fra OS ID.

Nytt og nyttig

Årets øremerker for rein - Bestill senest fredag 14. juni og få 10 % rabatt på Combi 3000 øremerker.
Venter du på pakke fra oss? Spor den på «Min side»! - Visste du at du kan følge ordren din helt fra den er registrert hos oss til varene er levert til deg?

En del av verdens viktigste verdikjede
Du produserer verdens viktigste vare – mat. OS ID har løsningene som gjør at du kan få mer ut av produksjonen din og av tida di.