Biomark IS1001 MTS leser

Stasjonær leserplattform for fisk

Består av en Master Controller og opptil 12 IS1001-lesere

Multiplexing Transceiver System (MTS) er Biomarks nyeste stasjonære leserplattform. MTS består av en Master Controller (MC) og opptil 12 IS1001-lesere. MC fungerer som kommando-, kontroll- og datainnsamlingssenter for systemet som overvåker Pit-tagene

 

 

MTS styrer hver IS1001 for å aktivere antennen og sende lagret identifikasjon og diagnostisk informasjon. Strøm og kommunikasjon overføres mellom IS1001 og MC via CAN (Controller Area Network) Bus-kabel.

Master Controller spør IS1001 i den rekkefølgen du velger, og MC kan aktivere en eller to IS1001-er om gangen. Identifikasjonsdata og systeminformasjon lagres i MCs internminne, sendt til en flyttbar minneenhet eller kommunisert i sanntid.

Systemet tillater synkronisering av flere hovedkontroller for storskala systemer som krever mer enn 12 antenner.

MTS er svært tilpasningsdyktig og fungerer effektivt sammen med mange installasjoner.