Biomark implanteringspistoler og nåler

Biomarks implanteringspistoler og -nåler finnes i mange forskjellige varianter, slik at du kan finne dem som best passer dine behov.

Implanteringspistoler

  • MK65 – for Mini HPT8 PLT og Mini HPT10 PLT PIT tags
  • MK25 – for GPT12 PLT og APT12 PLT PIT tags
  • MK15 – for 12 mm PIT tags (GPT12, APT12, HDX12)
  • MK10 – brukes sammen med N125 nål for 12 mm tags eller N206 nål for 23 mm tags
  • MK165 – brukes sammen med N165 nål for Mini HPT8 og Mini HPT10 PIT tags
  • MK7 – brukes sammen med bulk 12 mm tags

Nåler

  • N165 – brukes sammen med MK165 implanteringspistol for bulk Mini HPT8 og Mini HPT10 PIT tags
  • N125 – brukes sammen med MK10 implanteringspistol for 12 mm PIT tags
  • N206 – brukes sammen med MK10 implanteringspistol for 23 mm PIT tags