Combi E Clip øremerke

Festes på et eksisterende øremerke for elektronisk avlesing
  • Elektronisk klips
  • Vekt: 2,8 g

Art.nr. CombiE® Clip FDX: 1987
Art.nr. CombiE® Clip HDX: 1991

 

  • Passer på Combi 3000 Stor og Små
  • Lett å sette på og ta av uten bruk av verktøy
  • Velg mellom FDX-B- eller HDX-teknologi
  • Kan brukes om igjen flere ganger
  • ICAR-godkjent; dette innebærer at merket tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at merket fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.

Pris

Kr 25,- eks. mva. inkludert preging og programmering
Tillegg for enkeltnummer: kr 2,- eks. mva.

Utviklingen av elektroniske produkter har åpnet nye muligheter for kundene våre for elektronisk identifikasjon, datainnsamling og databehandling.

Sikrer sporbarhet og dokumentasjon i alle ledd i verdikjeden

Elektronisk merking er et nyttig hjelpemiddel ved fødsel, fôring og melking; ved veiing, kjøp, salg og forflytninger av dyr; ved veterinærbehandling og rapporteringer og ved slakting. Elektronisk identifikasjon sikrer kvaliteten på data og er svært tidsbesparende sammenlignet med manuell avlesing og registrering av dyrenummer.

Høyteknologiske elektroniske øremerker av internasjonal klasse

Våre egenutviklede elektroniske øremerker, CombiE®, er basert på RFID-teknologi. CombiE® består av flere produktgrupper, tilpasset forskjellige merkebehov og husdyrslag. Merkene er ICAR-godkjente, og dette innebærer at de tilfredsstiller internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO 11784 og ISO 11785. Det vil også si at de fungerer sammen med elektroniske vekter, avleserutstyr, mjølkeroboter, fôringsautomater, kalvedrikksautomater og andre installasjoner som følger standardene.

Trygg merking

CombiE® elektroniske merker utvikles og produseres av OS ID®. Combi er Europas mest brukte merkesystem for husdyr, og for produsenter og andre aktører i produksjonskjeden er Combi-merkene et kvalitetsbegrep.

Øremerkene sikrer dyrets identitet fra fødsel til slakt og legger grunnlaget for sporbarhet og dokumentasjon i hele verdikjeden. CombiE® er godkjent som offisielle merker i Norge og mange andre land, i flere verdensdeler.

Sikkert låsesystem

CombiE® har en spesielt sterk lås. Det unike låseprinsippet er patentert og gjør gjenbruk umulig. Låsen inneholder ingen metalldeler og kan resirkuleres. Patent nr. 304771.

Optimal sitteevne

CombiE® lages i myk og fleksibel spesialplast som tåler store temperatursvingninger, sollys og ekstrem slitasje gjennom hele dyrets levetid. Materiale og form sikrer at merkene sitter best mulig.

Laserpreging

Tall og bokstaver brennes ned i plastmerket, er tydelige og godt lesbare. Pregingen varer hele dyrets levetid.

Enkel og dyrevennlig påsetting

CombiE® settes på med Combi Junior eller Combi Senior tang. Sårflaten gror raskt, og lukket merkespiss hindrer smitteoverføring.

Ultralydsveising

Som eneste produsent bruker vi ultralydsveising for å feste opp ferdigproduserte Combi E® øremerker. Hull- og tappdel sveises sammen i én strimmel, og merkene rives løs med et enkelt håndgrep. Metoden er miljø- og brukervennlig og gjør kartong og teip overflødig. Patent nr. 320230.

Størrelser

Combi E® øremerker leveres i tre varianter (Combi E23®, Combi E30® Flagg og Combi E30®, og dekker behovet for merking av storfe, småfe, gris og hjortedyr.

Farger

Combi E23® hulldel leveres i rødt, grønt, blått, gult, oransje, grått og rosa.

Combi E30® Flagg hulldel og Combi E30® hulldel leveres i gult.