Merking av oppdrettshjort kjøpt i Norge: Farger og preging

Innkjøpte dyr skal merkes med ett hvitt merke innen sju dager etter overføring.

Merkene skal preges med 4-sifret individnummer og 8-sifret produsentnummer. Start på neste ledige nummer i serien du vil bruke.

Vi tilbyr ikke innsidepreging av merker til oppdrettshjort.

Historikk

Når du klikker på knappen «Historikk» nederst på sida, får du oversikt over de tidligere bestillingene dine, slik at du kan se hvilke merketyper, farger, nummerserie og eventuell innsidepreging du har bestilt før.