I mange, mange år har OS ID hatt et godt samarbeid med norske husdyreiere, slakterier og meierier. Avtalene som er inngått med slakteriene og meieriene, gir deg som produsent flere fordeler:

  • Du har sikkerhet for at merkene dine blir levert når du trenger dem, for eksempel i god tid før lamming
  • Kort leveringstid (fem til sju virkedagers produksjonstid pluss Postens forsendingstid)
  • Brukervennlig bestillingsløsning på nett
  • God hjelp fra OS IDs kundesenter når du lurer på noe
  • Norskproduserte øremerker av høy kvalitet
  • Gunstige priser på øremerker

Les enda mer om samarbeidet på OS ID-bloggen

Private slakterier tilsluttet KLF

For å få avtalepris, kan produsenter av kjøttfe og gris bestille øremerker på www.osid.no. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Du kan også henvende deg direkte til slakteriet ditt, som formidler bestillinga til oss. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige tilbud i posten eller på e-post. For å oppnå rabatt, bestill merker på www.osid.no, eller returner skjemaet innen angitt frist. Mottar du tilbudet på e-post, må du bestille på nett for å oppnå rabatt.

Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene. Øremerkene vil du få tilsendt før lammedatoen du har oppgitt.

Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

Nortura

For å få avtalepris, bestiller produsenter av kjøttfe og gris merker på www.osid.no. Husk å oppgi ditt slakteri under faktura- og leveringsadresse. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg. Bestilling over telefon gir ikke avtalepris.

Saueprodusenter får tilsendt sitt årlige tilbud i posten eller på e-post. For å oppnå rabatt, bestill merker på www.osid.no, eller returner skjemaet innen angitt frist. Mottar du tilbudet på e-post, må du bestille på nett for å oppnå rabatt. Bestilling over telefon gir ikke rabatt.

Fram til og med 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene. Øremerkene vil du få tilsendt før lammedatoen du har oppgitt.

Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.

Tine

Fra 1. november 2018 bestiller du øremerker direkte fra OS IDs nettbutikk. Alle TINEs medlemmer som benytter nettbutikken vil få 20 prosent rabatt på øremerker, tenger og merkepenner. Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg. Se informasjon fra TINE om direkte bestilling fra OS ID.

Q-Meieriene

Du som er produsent for Q-Meieriene, henvender deg til ditt Q-meieri for å bestille offisielle øremerker. (Dette gjelder produsenter tilknyttet anleggene på Jæren og i Gausdal). Bestilte varer og faktura sendes direkte til deg.