Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer.

Her kan du lese om sammenslåingene som Stortinget vedtok i juni 2017.

For deg som får nytt produsentnummer

Kje født fra 1. januar 2020 skal merkes med nytt produsentnummer

Alle kje født fra 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med nytt produsentnummer. Når alle kje født før 1. januar 2020 er merket, kaster du ubrukte øremerker med gammelt produsentnummer.

Vent til 2020 med å bestille hvis du får nytt produsentnummer

Har du allerede dyreholds-ID, kommer du til å beholde beholde denne. Men produsentnummeret ditt blir altså nytt.

Produsentnummer benyttes for registrering i Geitekontrollen. Hvis du i løpet av 2019 bestiller merker for neste år på din eksisterende dyreholds-ID, vil ikke kje kunne registreres i Geitekontrollen fra 1. januar 2020, fordi din dyreholds-ID vil være koblet opp mot et nytt produsentnummer fra denne datoen.

Du må derfor vente til etter 1. januar 2020 med å bestille øremerker til kje som fødes i 2020.

Hvis du ikke skal ha nytt produsentnummer, kan du bestille neste års merker nå

Dersom du ikke er berørt av fylkes- eller kommunesammenslåing, og vet at du ikke vil få nytt produsentnummer fra 1. januar 2020, kan du bestille merker for neste år allerede nå.

Har du spørsmål om bestilling av merker til geit, ta kontakt med kundesenteret vårt.