Kalver født etter 1. januar 2020 skal ha øremerker med ny identifikator. Du må derfor ikke bestille flere storfemerker enn du antar du vil få bruk for i løpet av 2019.

Mer informasjon kommer tidlig høst 2019.

 

Foto: Janne Lunden Teksle