Samarbeidsavtalen mellom OS ID og KLF-slakteriene gir deg gode priser på elektroniske og visuelle øremerker for sau.

Tidlig bestilling gir rabatt

Du får 20 % rabatt fra OS ID når du bestiller på nett eller skjema innen innen 27. januar 2020 – så bestill nå!

Du får rabatt både på offisielle merker til lam, tenger, nåler og merkepenner.

Fram til 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling.

Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller. Produksjon og utsending av øremerker styres i stor grad etter disse opplysningene.

Støtte fra slakteriet til kjøp av elektroniske øremerker

Alle slakteriene i lista nederst på sida støtter kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23 til lam født i 2020. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får gode priser på øremerker. Støtta avregnes på slakteoppgjøret.

Slik får du rabatt

For å oppnå rabatt, bestiller du innen fristen her på www.osid.no, eller sender bestillingsskjemaet du har fått i posten tilbake til oss. Bestilling over telefon gir ikke rabatt.

Har du ikke fått sauemerketilbud i posten eller på epost, ta kontakt med oss eller slakteriet ditt.

Bestill på nett før frist – bli med i trekningen om en håndholdt leser!

Bestiller du øremerker her på www.osid.no innen 27. januar, er du med i trekningen om en gratis HHR 3000 Pro håndholdt leser, til en verdi av kr 4950,-.

Disse slakteriene støtter kjøp av elektroniske øremerker: