20 % rabatt på øremerker til lam – bestill på nett eller skjema senest 20. januar!

Mange slakterier har samarbeidsavtale med OS ID slik at du får kjøpe norskproduserte øremerker av høy kvalitet til gunstige priser. Bestiller du merker til lam på nett eller via papirskjema senest 20. januar, får du 20 % rabatt fra OS ID, i tillegg til støtteordningene fra slakteriene til kjøp av elektroniske øremerker. Merkene får du i god tid før lamming.

Samarbeidsavtalen mellom OS ID og en rekke slakterier gir deg gode priser på elektroniske og ikke-elektroniske øremerker for sau.

Bestill på nett eller skjema senest 20. januar

Du får 20 % rabatt fra OS ID når du bestiller på nett eller skjema innen innen 20. januar. For å oppnå rabatt, bestiller du innen fristen her på www.osid.no, eller sender bestillingsskjemaet du har fått i posten tilbake til oss. Bestilling over telefon gir ikke rabatt.

Fram til 30. juni får du samme rabatt ved etterbestilling av sesongens lammemerker som ved hovedbestilling.

Du kan vinne en HHR 3000 Pro håndholdt leser!

Alle som bestiller øremerker til lam i nettbutikken vår innen 20. januar er med i trekningen om en gratis HHR 3000 Pro håndholdt leser (verdi kr 4950,-).

Støtte fra slakteriet til kjøp av elektroniske øremerker

Alle slakteriene nedenfor støtter kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23 til lam født i 2019. Sammen med rabatten fra OS ID gjør dette at du får svært gode priser på øremerker.

Leverer du til Nortura, Midt-Norge Slakteri eller Prima Jæren – les mer om sauemerketilbudet her.

Leverer du til Fatland, Furuseth, Horn’s Slakteri, Jens Eide, Nordfjord Kjøtt Slakt, Ole Ringdal, Røros Slakteri, Slakthuset Eidsmo Dullum eller Øre Vilt – les mer om sauemerketilbudet her. 

Foto: To lam med Combi 3000 øremerker. Foto: Elin Grue

Foto: Lam med Combi 3000 øremerker