Om OS ID

OS IDs produkter sikrer identiteten til husdyr og leverer handlingsbare data i sanntid om dyrets helse, velferd og produktivitet. Dataene gir husdyreieren oversikt og innsikt, slik at drifta kan kontrolleres, effektiviseres og forbedres. Dette kaller vi intelligent husdyrhold!

OS ID er et ledende internasjonalt teknologiselskap i vår bransje, og nå satser vi på nye, intelligente produktløsninger for husdyr.

Sentrale ansvarsområder:

 • Drive teknisk salg av OS IDs løsninger innen intelligent husdyrhold i Norden
 • Være OS IDs ekspert og drivkraft på forretningsområdet
 • Etablere sterke og varige kundeforhold
 • Effektivt kommunisere kundeverdien i OS IDs løsninger
 • Yte service og support før, under og etter salg
 • Bygge nettverk med sentrale aktører i bransjen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad eller høyere i husdyrvitenskap eller relatert fagområde
 • 3 års jobberfaring eller mer fra husdyrbransjen
 • Salgserfaring

Like viktig er det at du:

 • Har utpreget sans for salg og relasjonsbygging
 • Forstår kundens behov og hjelper kunden fram til gode løsninger
 • Yter kunder og samarbeidspartnere ypperlig service
 • Motiveres av kontinuerlig utvikling
 • Er en selvstarter og positiv lagspiller som bidrar til at vi når måla våre

Vi kan tilby:

 • En interessant jobb i et spennende og innovativt miljø
 • Utviklingsmuligheter i en ledende internasjonal virksomhet
 • En enestående mulighet til å være med på å forme et nytt vekstområde for OS ID i Norden
 • Reisevirksomhet og lærerike møter med kunder, samarbeidspartnere og fagmiljøer
 • Betingelser etter avtale

Søknadsfrist: 17. desember

Send søknad og CV til sjef for HR og kommunikasjon, Marie Bakås (tlf. 901 34 259) senest 17. desember 2018.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt produkt- og teknologisjef, Bjørn Ligård (tlf. 918 50 488).