Et erstatningsmerke skal ha samme farge som merket det erstatter.