Merkene skal preges med et 4-sifret individnummer og 8-sifret produsentnummer. Start på neste ledige nummer i nummerserien du vil bruke.