Innkjøpte dyr skal merkes med et ikke-elektronisk merke innen sju dager etter overføring.

Opprinnelsesmerkene skal følge dyret fra fødsel til slakt. Du må derfor ikke fjerne noen av disse merkene for å sette inn det hvite.